Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво трябва да знам за задатъка (капаро)?

Автор:
Какво трябва да знам за задатъка (капаро)?

Задатъкът, или по-познатото в ежедневието “капаро”, служи за доказателство, че съм сключил желания договор и като обезпечение, в случай че отсрещната страна не спази своята част от уговорката. Като задатък мога да дам/получа вещ, пари или друга ценност,  като не е задължително той да съвпада с предмета на главното задължение по договора, т.е, за да запазя един хладилник, например, като задатък мога да предложа часовник или килограм ябълки.

Кога се дава задатък и какви документи са ми необходими?

В ежедневието често се случва да дам капаро, за да резервирам маса в предпочитано от мен и от компанията ми заведение. В този и в други случаи, в които това, за което давам капаро, не изисква сключването на писмен договор, винаги следва да искам квитанция/бележка за предадената сума или вещ! Това е от съществено значение, защото предаването на задатъка служи като доказателството, че договорът е сключен.

В някои случаи законът изрично изисква даването на задатък. Така например, за участие в наддаването при публична продан на имот, по сметка на съдебния изпълнител се внася задатък 10 % от първоначалната сума.

В практиката задатъкът намира приложение най-вече при сделките с недвижими имоти. Тогава той се уговаря като клауза в предварителния договор за продажба на имота или в отделно споразумение за задатък.

Какви права имам ако отсрещната страна не изпълни задължението си?

В случай че договорът бъде изпълнен от двете страни, задатъкът:

  • се приспада от общата сума за плащане като се доплаща само разликата между вече платеното (задатъка) и уговорената сума;
  • се връща, ако за задатък е дадена  вещ. Задатъкът се връща още в случаите когато договорът бъде прекратен по взаимно съгласие или не може да бъде изпълнен поради обективна невъзможност (в случай на пожар, кражба и др.).

Когато съм дал задатък, но не получа насрещно изпълнение, имам право да:

  1. да разваля договора незабавно, без да се налага спорът да се отнася до съда и да искам задатъка в двоен размер;
  2. мога да искам изпълнение на договора и обезщетение за претърпени вреди, които следва да докажа.

Когато съм получил задатък, като изправна страна по договора, обезпечителната му функция закриля интереса ми и ми дава две възможности:

  1. да се откажа от договора и да задържа задатъка.
  2. да искам изпълнение на договора и обезщетение за претърпени вреди, които следва да докажа.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Христо Милчев

Христо Милчев

автор

Христо е възпитаник на Юридическия факултет на Софийския университет, адвокат при Софийската адвокатска колегия. Приема мисията на pravatami.bg за своя лична кауза и вярва в смисъла на всяка секунда, която отделя за развитието на сайта.

Свързани статии