Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да подам сигнал до КАТ?

Автор:
Как да подам сигнал до КАТ?

Докато се разхождах по улицата, неочаквано се натъкнах на неправилно паркирана кола. Какво мога да направя в този случай? Възможно ли е да подам сигнал до КАТ? Безопасно ли ще е за мен?

Какво е необходимо да знам, преди да подам сигнал до КАТ?

Контрол на автомобилния транспорт – с други думи – пътна полиция. Службата е подчинена на Министерството на вътрешните работи и основната й функция е да контролира движението на автомобилите по пътищата.

Полицейските органи могат да събират информация с моя помощ, обаче решението за доброволно сътрудничество принадлежи изцяло на мен.

Как мога да подам сигнал до КАТ?

 1. Един от начините да подам сигнал до КАТ е чрез телефонно обаждане до специален номер за спешни повиквания 112. В случая обаждането ще е с адресат служба “Национална полиция. Тъй като е голяма вероятността да не съм запознат към коя служба да се обърна, имам право на обаждане до 112 със цел информация, което не се счита за злоумишлено.
 2. Друг начин да подам сигнал до КАТ е по електронен път. Възможно е това да стане чрез електронно писмо на адреси:  112-rc-sofia@mvr.bg, (Регионален център 112);  pr.press112@mvr.bg  (Пресцентър МВР).
 3. Възможно е да подам електронен сигнал и чрез специално мобилно приложение.

Какви са условията за подаване на сигнал?

Какво трябва да знам, ако искам да подам сигнал по телефон 112?

 • Не може да ми бъде отказан достъп до него
 • Мога да се обадя и за да съобщя за пътно нарушение – например неправилно паркирана кола. Информацията, която трябва да предоставя на център 112 в случая, включва моите имена, телефон за връзка, точен адрес, ориентир за мястото на нарушението, както и дали то представлява опасност за населението.
 • Набирането на телефонния номер 112 е безплатно, включително и за уличните телефонни кабини.

Какво трябва да знам при подаване на сигнал чрез електронна поща?

 • Мога да подам сигнал с предложение за действия до КАТ чрез електронна поща. Хубаво е да знам, че за нарушения и престъпления, които не са свързани пряко с участниците в движението по пътищата, КАТ могат да препратят сигнала ми към съответната служба.
 • КАТ са длъжни да ме информират за съдържанието на сигнала.
 • Анонимни сигнали НЕ СЕ разглеждат. При изясняване на случая КАТ може да изиска сведения и документи, но не и ако предоставянето им накърнява достойнството ми или представлява опасност за мен.
 • До два месеца, ако не предадат случая на по – горестоящ орган, КАТ трябва да излязат с решение. Междувременно те са длъжни да ме държат в течение за това, което вършат. Решението по моя сигнал ми се съобщава писмено в едноседмичен срок от постановяването му.
 • Случаят стига до съда и ме призовават като свидетел. Мой граждански дълг е да се явя. Ако обаче се опасявам, че свидетелстването може да ми навреди, имам право да се откажа. В този случай трябва да уведомя писмено съда, като в отказа си посочвам и мотивите.

Когато си играя с телефон 112 (шегувам се, заблуждавам), нося отговорност! (7.1. от Правилата). Глобата може да скочи и до 20 000 лв. Отговарям и за причинените на спешните служби вреди и загуби. Ако извърша повторно нарушение, глобите са в двоен размер.

Какво трябва да знам за мобилното приложение?

 • То е създадено със цел да улесни гражданите при подаването на сигнали за  пътни нарушения.Чрез него имам възможността по – бързо да изпратя информацията и доказателствата (снимки, видеозаписи) до МВР. Ето защо, ако съм хванал нарушител в движение (неправилно шофиране), мобилното приложение ще ми свърши по – добра работа.
 • Условията за подаване на сигнал, както и подробностите около съдържанието са изложени на страницата.

Възможно ли е нарушителят да научи за мен?

Не, тъй като личните ми данни са защитени и достъп до тях имат единствено служителите на МВР и центровете за спешни повиквания 112.

Данните се регистрират в информационните фондове на центровете 112. След изтичане на срок от четири месеца данните се преместват, а ако до три години не бъдат използвани – биват унищожавани.

Ако изтече информация, нарушителят научи за мен и започне да ме заплашва, имам право да подам сигнал в полицията. Отделно, ако изтичането на данните е по вина на държавен служител, той отговаря заедно с държавата за причинените ми вреди и загуби.

 • Източници

  Закон за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР):

  Чл. 10, т. 5 – относно сътрудничеството на органите на МВР с гражданите;

  чл. 13 – относно защитата на личните данни и доброволността на привличането на граждани;

  чл. 17а – относно достъпа на гражданите до комуникациите със службите за спешно реагиране;

  чл.  24 – относно изграждането на информационни фондове към МВР;

  чл.  30, т. 2, 5, 8 – относно работата на държавните служители;

  чл.  38 – относно Главна дирекция “Национална полиция”;

  чл.61, ал. 4 – относно дейността на МВР при пресичане на престъпни деяния.

  Устройствен правилник на Министерството на вътрешните работи (УП на МВР):

  Чл. 18, ал. 1, т. 4, 5, 9  – относно функциите на ОДМВР;

  чл. 18, ал. 1, т.2 – относно подчинението на ОДМВР на ГДМВР.

  Закон за Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112 (ЗНССПЕЕН):

  Чл. 7 – относно същността на центровете за спешни повиквания (Центрове 112);

  чл. 15, ал. 3 – относно електронния регистър на 12 като информационен фонд за МВР;

  чл. 16, ал. 2 и 3 – относно достъпа до данните в регистрите и сроковете, прилагани към тях;

  чл. 19 – относно информация за ОДМВР (Областни дирекции на МВР)  и ГДМВР (Главни дирекции на МВР)  като служби за спешно реагиране;

  чл. 27 – относно това как мога да се свържа със съответната служба;

  чл. 31 – относно забраната за служителите да разпространяват информация;

  чл. 38, ал. 1 – относно санкциите, налагани при недобросъвестно използване на телефонна линия 112;

  чл. 39 – относно двойния размер на санкциите, налагани при недобросъвестно използване на телефонна линия 112.

  Правилник за организацията и дейността на центровете за приемане на спешни повиквания към единен европейски номер за спешни повиквания 112 (Правилника):

  Чл. 7, ал.1 – относно съдържанието на изпращания до службите за спешно реагиране  сигнал.

  Правила за дейността и организацията на Районните центрове 112 към обслужване на повикванията към ЕЕН 112 и взаимодействието им със службите за спешно реагиране при обслужване на инциденти (Правилата):

  7.1. – относно злоумишлените повиквания и техните вариации;

  7.2. , подт. 7.2.2. – относно незлоумишлените повиквания и техните вариации/ Относно правото на обаждане със цел информиране за гражданите.

  Закон за държавния служител (ЗДС):

  чл. 101 – относно имуществената отговорност, която ДС понасят при причинени вреди. и загуби на гражданите

  Административнопроцесуален кодекс (АПК):

  Чл. 107, ал. 1 и 3  – относно обхвата и предмета на предложенията/ сигналите;

  чл. 111 – относно формата на предложенията и сигналите;

  чл. 114 – относно условията и процедурите по изясняване на случай;

  чл. 121 – относно срока за постановяване на решение от съответния държавен орган;

  чл. 122, ал.1 – относно задължението на съответния орган зда ме информира за своите действия;

  чл.123, ал.1 – относно формата и сроковете за решението, което съответният държавен орган е длъжен да ми предостави.

  Гражданскопроцесуален кодекс (ГПК):

  Чл. 163, ал.1 – относно свидетелстването като граждански дълг за всеки гражданин;

  чл. 166, ал.2 – относно отказа от свидетелстване поради опасения на призования за свидетел от непосредствена вреда;

  чл. 167, ал.1 – относно писменото уведомление до съда в случай на желание за отказ от свидетелстване.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Константин Сакаян

Константин Сакаян

автор

Константин е студент по право в юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Признава, че от малък най – голямата му мечта е да може да се справя в живота. Докато учи средното си образование става свидетел на много несправедливости и това е стимул да се ориентира към правото. Но заветната му цел не е просто да „зубри“ правните текстове. Напълно подкрепя идеята за информация на лесен и достъпен език. Осъзнава следното: Законите са създадени, за да бранят общите човешки интереси, но нямаме ли информация за тях, те ще ни контролират. Именно това го привлича в pravatami.bg.

Свързани статии