Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кандидатстване след 7-и клас. Какво ми предстои?

Автор:
Кандидатстване след 7-и клас. Какво ми предстои?

Скоро ми предстои да ставам гимназист. Знам, че в края на учебната година трябва да полагам изпити, за да отида да уча в мечтаното от мен училище. По телевизията често чувам, че все се променят форматът на изпита, начинът за кандидатстване и е важно за мен по-скоро да узная какво ме чака през месец май, за да се подготвя прилежно.

Какви са условията да бъда допуснат до кандидатстване след 7-и клас?

Като ученик аз имам право да се явя на изпитите в края на годината. След като приключа учебната година успешно и излязат окончателните резултати от изпитите, имам право да подам своите документи за кандидатстване.

Какъв е форматът на изпитите, как се оценяват?

От няколко години вече в края на годината в училище има външно оценяване и полагамеразлични изпити. В края на седми клас също имам външно оценяване, с резултатите  от което ще кандидатствам за прием в гимназия. 

Изпитът по математика се състои от два модула. Първият включва 16 задачи, които имат четири възможности за отговор, от които само един е верен и 4 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен). Максималният брой точки на тази част е 65. Допълнителният модул се състои от 4 задачи, от които 2 задачи са с практико-приложен характер – изисква се да напиша свободни отговори, без подробно решение и 2 задачи с разширен свободен отговор – трябва да опиша и аргументирам изпълнението на задачата. Максималният брой точки, който ми носи тази част е 35.

Оценяването по български език и литература също включва тестови задачи и задачи с попълване на свободен отговор, но освен това съдържа и трета част – преразказ. Ето как се оценяват те – преразказът дава възможност за максимално 35 точки, а тестът и задачите със свободен отговор – общо 65

Общото времетраене и на двата изпита е по 150 минути – 60 минути за първия модул и 90 за втория. Важно е да знам, че за да имам по-голям шанс за успех в кандидатстването за прием в гимназия, е добре да се опитам да реша задачите и от първи и от втори модул. Ако мога да реша обаче задачите само от първи модул, това не е пречка да завърша своето основно образование или да участвам в кандидатстването.

Каква е процедурата по кандидатстване?

За да участвам в кандидатстването, трябва да подам до началника на регионалното управление на образованието следните документи:

 • заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (няма ограничение колко да бъдат);
 • копие на свидетелство за завършено основно образование;
 • копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване, а за профилите „Изобразително изкуство”, „Музика” или „Физическо възпитание и спорт” за специалности от професии – и служебна бележка за резултатите от изпитите за проверка на способностите;
 • медицинско свидетелство, издадено от личния ми лекар – ако кандидатсвам за специфична специалност от професии, които изискват наличието на такова свидетелство.
 • Ако съм постигнал отлични резулатати на някоя от олимпиадите по математика или български език и литература (БЕЛ) през седми клас и съм се класирал на първо, второ или трето място на националните кръгове, мога да представя документ, издаден от министъра на образованието и науката, съдържащ резултата от съответното състезание. В този случай резултатът ми от олимпиадата ще замести резултата от външното оценяване.

А ако получа слаби оценки, имам ли право на канидатствам?  

Всъщност вече няма такава опция! За разлика от преди, вече кандидатствам не с оценка, а с броя точки, които съм получил на изпита. Балът ми се образува различно в зависимост от учлището, в което ще кандидатствам. Педагогическият съвет на гимназията има право да определи кой от резултатите на изпитите ми да се удвои или утрои и по този начин да формира крайния ми бал за кандидатстване. Към резултата от изпитите се прибавя и оценките по два предмета, изучавани в VII клас, от свидетелството за основно образование. Тези два предмета също се определят от педагогическия съвет. 

А ако кандидатствам в паралелка, която е с друг учебен профил?

Ако искам да кандидатствам в училище по изкуствата или спортно училище, освен задължителното външно оценяване по математика и БЕЛ, трябва да държа и изпит за проверка на способностите.Повече за формата на изпитите по музика, изобразително изкуство, хореография и физическо възпитание и спорт мога да открия тук. Изпитът се организира и провежда от училището, в което искам да кандидатствам. За да положа изпита, предварително трябва да съм подал заявление до директора на училището и копие на застрахователна полица „Злополука за дните на изпита.

Балообразуването в този случай е по-различно – включват се точките ми от изпитите по математика и БЕЛ, удвоеният резултат от изпита за проверка на способностите и резултатите от два предмета, взети от удостоверението ми за завършено основно образование. Тези два предмета отново се определят от училището, в което ще кандидатствам. 

Подадох документи за участие в класирането – след това какво?

Кандидатсването преминава през три класирания. В най-добрия случай – още на първото класиране ме приемат в мечтаната гимназия и мъките приключват. Отивам в училището на посочените дати (те се обявяват впоследствие) и подавам следните документи: 

 • заявление до директора;
 • оригинал на свидетелство за основно образование;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издадено от личния ми лекар, ако съм приет в професионална гимназия или професионална паралелка в профилирана гимназия, обединено или средно училище.

Ако съдбата е злощастна – подавам заявление и отивам на второ класиране със същата подредба на желанията. Това мога да направя и ако са ме приели на второ или последващо желание, а не на първо. В такъв случай все още запазвам мястото си от първото класиране, като има възможност да ме приемат по някое от първите ми желания. Ако не съм доволен и от второ класиране – подавам заявление за трето. В този случай губя запазеното си място, ако са ме приели на второ класиране и попълвам нова бланка с желания. Става така обаче, че не ме приемат и на трето класиране. Не бива да се отчайвам, защото до 10 септември се попълват останалите свободни места в училищата и е почти сигурно, че ще бъда приет.

 • Източници

  Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО):

  чл. 130, ал. 1 – относно свидетелство за завършено основно образование;

  чл. 142, ал. 3, т. 1 – относно държавния план-прием.

  Приложение № 1 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО БЕЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

  Приложение № 2 УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС – относно изпита по математика

  КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРЕРАЗКАЗ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА – относно изпита по БЕЛ

  Наредба №10 от 1.09.2016 за за организация на дейностите в училищното образование (НОДУО):

  чл. 57, ал.1, т. 1  – относно балообразуването за кандидатстване;

  чл. 57, ал. 5 – относно възможност за кандидатстване с резултат от олимпиади вместо външно оценяване;

  чл. 58, ал. 1, т. 1, 2, 3 – относно балообразуването;

  чл. 62, ал.1 и ал. 2 – относно организиране и провеждане на изпита за проверка способностите;

  чл. 63, ал. 1 – относно ред за кандидатстване, подаване на документи;

  чл. 66 – относно първи етап на класиране;

  чл. 67 – относно втори етап на класиране;

  чл. 68 – относно трети етап на класиране;

  чл. 70 – относно финално запълване на места;

  чл. 72 – относно необходими документи за записване.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Диляна Георгиева

Диляна Георгиева

автор

Диляна е студент по право в СУ „Св. Климент Охридски”. Има разностранни интереси – обича да спортува, да чете, да научава всеки ден по нещо ново. Интересува се и от доброволчески дейности – към момента членува в сдружение “ПраВодач”, чиято цел е да разясни неясните текстове на закона пред учениците. Харесва й винаги да е заета с ползотворни дейности – да намира смисъл в това, с което се занимава.

Свързани статии