konstituciq na republika bulgaria chlen 36-2
 

Ако някой ви каже, че всеки ден с удоволствие е ходел на училище, винаги е бил подготвял уроците си и никога не е бягал от занятия, не му вярвайте. Няма такъв човек. Но, всеки един от нас осъзнава, че единственият път към знанието е образованието.

Защо образованието е задължително? Сами ще си отговорите на този въпрос, ако си представите едно общество, в което всички са неуки. Човек се учи през целия си живот, но училищното образование е необходимата основа, от която стартира интелектуалното развитие на всеки гражданин.

Основното и средното образование в държавните и общинските училища е безплатно, за да се гарантира неговата достъпност за всички деца, независимо от имущественото положение на техните родители.

Пълен текст на Конституцията на Република България.