Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Тайните на договора за франчайз

Автор:
Тайните на договора за франчайз

Искам да започна бизнес, но нямам опит нито в наемането на подходящи хора, нито в обучението, а какво остава за ръководенето на бизнеса си въобще. Поради тази причина, реших да разбера какво е франчайзът и как мога да го използвам, за да постигна целите си – а именно да открия свой бизнес скоро и да започна да печеля пари с минимален стопански риск.

Какво е франчайзинг?

Договорът за франчайз е с комплексен характер. По силата му едната страна – франчайзодател предоставя на другата страна – франчайзополучател срещу възнаграждение права на индустриална или интелектуална собственост, отнасящи се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели или дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, които да използва за продажба на стоки и/или предоставяне на услуги. 

С други думи чрез договора за франчайз аз (като франчайзополучател) ще мога да извършвам бизнес под чуждо име, за което ще заплащам определена цена. Този договор няма специална правна уредба, но е широко използвам както в България, така и в чужбина.

С другата страна можем да договорим широк кръг от права на интелектуална собственост спрямо конкретните ни нужди и изисквания.

Франчайзингът е удобен, тъй като полза имаме и двете страни. Франчайзодателят успява да си разшири пазара, разпространява продукта си с минимални средства. Като франчайзополучател мога да се възползвам от популярността на даден продукт, като вложа средствата си, но рискът за мен ще бъде по-малък, тъй като ще използвам утвърдени стандарти на работа, които франчайзодателят ще ми предостави по силата на сключения между нас договор.

За действителността на договора не се изисква форма, но е добре да се сключи в писмена форма с оглед доказването при евентуален спор.

И двете страни по договора сме търговци, поради което към нас ще се изисква полагането на повече усилия, отколкото се изискват за обикновените граждани – т. нар. грижа на добър търговец.

Какви права и задължения имам като франчайзополучател?

Имам право франчайзодателят да ми предостави договорения франчайз пакет – търговска марка, фирмен знак, дизайн, ноу-хау и други. Възможно е да уговорим франчайзодателят да ми предоставя техническа помощ, резервни части, обучение на персонал и други подобни.

Срещу тези права аз имам задължението да му заплатя цена. Тя обхваща първоначалната франчайзингова такса и периодични плащания.

Имам задължението да се придържам и изпълнявам зададените от франчайзодателя стандарти на качество на предоставяните услуги, да следвам неговата маркетингова политика, да пазя търговска тайна и да не осъществявам конкуретна дейност.

Важно! Може да уговорим клауза за изключителност. Това означава, че се задължавам да предлагам само стоките и услугите на франчайзодателя или да не предлагам такива, собственост на други конкурентни фирми.

Какви видове франчайз има?

Има производствен франчайз – като франчайзополучател имам право да произвеждам само стоките, след като ми е предоставен опит, ноу-хау, търговската марка и т.н.

Възможен е пласментният франчайз, когато имам право само да разпространявам стоките и услугите, произвеждани или извършвани от франчайзодателя.

Когато имам право да извършвам услуги, които франчайзодателят извършва, е налице франчайзинг за услуги.

Възможно е като франчайзополучтел да отстъпя правата си по договора на друго лице. Това е т. нар. субфранчайз, за който се изисква предварително съгласие на първоначалния франчайзодател.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Йоана Мирчева

Йоана Мирчева

автор

В момента уча "Право" във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий". Смятам, че днес незаинтересоваността е най-страшната болест. Това е една от причините да "разкодирам" законите.

Свързани статии