Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Данъчен кредит – при какви условия?

Автор:
Данъчен кредит – при какви условия?

Завърших университета и е време да взема живота си в свои ръце. Реших, че моето призвание е да съм търговец, предприемач. Поразпитах тук-там и ме посъветваха да си направя регистрация по ДДС, защото по този начин ще оптимизирам разходите си като приспадам част от данъчните си задължения. Тук мога да прочета какво представлява данъчния кредит и как мога да упражня правото си да приспадам данъчните си задължения за сметка на моя данъчен кредит.

Какво е данъчен кредит?

В закона пише, че това е сумата, която мога да приспадна от данъчните си задължения за:

 • получени от мен стоки или услуги по облагаема доставка “Това е всяка доставка на стока или услуга, която е извършена от данъчно задължено лице и е с място на изпълнение на територията на страната. Под стоки и услуги следва да разбираме почти всичко, което ни хрумне – например продажба на банички, транспортни услуги и др. Данъчно задължени са всички лица, които са регистрирани по ЗДДС или са надхвърлили 50 000 лв оборот и следва да бъдат регистрирани. А мястото на изпълнение следва да разбираме, че доставката на стоката или услугата не трябва да бъде с крайна точка в чужбина. Това означава, че местни доставки са всички сделки със стоки или услуги, които трябва да бъдат изпълнени на територията на Република България. Така например доставката на пшеница от Добрич до Каварна ще бъде местна и ще бъде обложена с ДДС, но ако е за Кайро – тя ще е международна и няма да бъде облагана с този данък.”;
 • извършено от мен плащане, преди да е възникнало данъчното събитие “Данъчното събитие е сключването на сделката със стоката или услугата за облагаема доставка, за внос и за вътреобщностно придобиване. На пръв поглед изглежда объркващо, но в крайна сметка вътреобщностното придобиване е пак внос, но от държава в Европейския съюз. Така например, ако внасям стоки от Германия, това ще е вътреобщностно придобиване, но ако ги внасям от Китай – ще си е просто внос.”;
 • осъществения от мен внос;
 • изискуемият от мен данък като лице-платец на ДДС.

Уф, ама тези данъчни закони са много сложно написани! За да разбера как работи данъчния кредит, трябва да знам механизма на данъка върху добавената стойност (ДДС). Това е данъкът, който плащам за сумата, която прибавям към цената на съответната стока или услуга. Така например производителят Пешо ми продава баничка за 60 ст. с ДДС, където 50 ст. са за баничката и 10 ст. ДДС, което той внася. След това аз продавам баничката за 2,40 лв. с ДДС, където 2 лв. е за баничката и 40 ст. ДДС. Получава се така, че докато стигне до потребителя баничката се облага два пъти – веднъж от производителя, веднъж и от мен. Правото на приспадане на данъчен кредит е направено именно за да се предотврати това множествено облагане. Аз ще трябва да внеса 40 ст. ДДС за баничката, но ще мога да искам да ми бъде приспадната сумата от 10 ст., които производителят Пешо е внесъл. Именно тези 10 ст., които производителят е внесъл захранват моя данъчен кредит.

Математически изглежда така:

ДДС, което плащам = ДДС за цената, на която съм продал – ДДС за цената, за която съм купил стоката.

Нека обобщим – двама продавача, от които единия производител, а другия “прекупвач”. Всеки “прекупвач” има право да приспадне тази част от данъка, която е платил, като е купувал стоката.

При какви условия мога да ползвам данъчен кредит?

 • На първо място, трябва да съм регистриран по Закона за данък върху добавената стойност.
 • Също така, трябва данъкът да е начислен за получените от мен стоки или услуги по облагаема доставка. Това е всяка доставка на стока или услуга, която е извършена от данъчно задължено лице “Данъчно задължено е всяко лице, което извършва икономическа дейност, например търговец, производител, прекупвач и др.” и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставка, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задълженото лице. Иначе казано, това е всяка сделка, за която се плаща данък.
 • Трябва да притежавам данъчен документ в който на отделен ред е посочен размерът на данъка – например фактура, протокол за публична продан, митнически документ за внос и др.
 • Трябва да съм използвал тези стоки или услуги за целите на облагаемата дейност. Например – за обзавеждане на магазин ще мога да използвам данъчен кредит, но за обзавеждане на личното ми жилище – не.
 • Освен това, трябва и доставчикът ми да е регистриран по ЗДДС. Така например, ако закупя телевизор от магазина на някой регистриран по ЗДДС търговец, то това ще се отрази на данъчния ми кредит, но не и ако го купя от съседа на баба му.
 • Имам срок, в който мога да упражня правото си на приспадане на данъчен кредит. По принцип това трябва да стане в съответния месец, но ако го изпусна, то може и в един от следващите дванадесет месеца.

В какъв срок мога да използвам правото си на данъчен кредит?

Ако отговарям на горните условия, то ще мога да упражня правото си да приспадна част от задълженията ми благодарение на правото на данъчен кредит. Това мога да направя, когато съм извършил сделката и съм я осчетоводил. Тогава аз имам срок от 12 месеца да добавя данъка от тази сделка към данъчния ми кредит, като за целта трябва да го включа към справка-декларацията “Справка-декларация е документ, който съм длъжен да предоставям в НАП всеки месец, като с него декларирам сделките, които съм осъществил за съответния месец”, която така или иначе подавам до НАП на всеки данъчен период.

 • ИЗТОЧНИЦИ

  Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС):

  чл. 3 – относно дефиницията за данъчно задължено лице;

  чл. 12 – относно дефиницията за облагаема доставка;

  чл. 13 – относно дефиницията за вътреобщностно придобиване;

  чл. 25 – относно дефиницията за данъчно събитие;

  чл. 68 – относно дефиниция и част от условията за упражняване правото на данъчен кредит;

  чл. 71 – относно данъчния документ, изразяващ данъчното събитие;

  чл. 72 – относно периода за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит;

  чл. 74 – относно забраната да се получава данъчен кредит за стоки и услуги, несвързани с дейността;

  чл. 87 – относно продължителността на данъчния период;

  чл. 125 – относно справка-декларацията.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Людмил Иванов

Людмил Иванов

автор

Завърших "Финанси" във ВТУ и към момента съм последен курс на специалност "Право" пак там. Интересите ми са насочени предимно в сферите, където се преплитат двете специалности.

Свързани статии