2016-11-30 Акт 16 - разрешение за ползване на строеж | pravatami.bg

Акт 16 – разрешение за ползване на строеж

akt 16

Занимавам се със строителство на жилищни сгради, чиито апартаменти след това продавам чрез партньорска фирма за недвижими имоти. Аз съм строителен предприемач.  Когато клиент дойде на оглед винаги пита: “Има ли сградата Акт 16?”, Защо Акт 16 е толкова важен?

Какво се крие зад заветното “получих Акт 16”?

Строителството е дълъг и продължителен процес като се започне от разрешението за строеж, през всички необходими актове и протоколи в строителния процес, за да се стигне до “заветния” Акт 16 – заветен, защото удостоверява, че сградата е годна за експлоатация, тоест да се ползва за живеене. Всъщност Акт 16 е мит и като законово понятие не съществува :) В закона са уредени три отделни акта със собствено предназначение при завършване на строителството – протокол № 16, разрешение за ползване на строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация. Защо вместо тези актове хората знаят за Акт 16, какви са разликите – веднага обяснявам.

Има пет категории строежи – за строежите първа до трета категория се изисква съставянето на протокол № 16 и въз основа на него на разрешение за ползване на строежа; за четвърта и пета категория се изисква издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Повечето къщи  и жилищни сгради попадат в четвърта (жилищни и смесени сгради със средно застрояване) и пета категория строежи (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради). След като се преминат всички “мъки” – строежът е довършен и са приключили необходимите приемни изпитвания, възложителят подава заявление за въвеждане на обекта в експлоатация в общината. Удостоверението се издава от главния архитект на общината, който издава и разрешение за строеж. Срокът за издаване на удостоверението е 7-дневен. Цената на административната услуга мога да проверя на сайта на общината и зависи от категорията на строежа. Документите, които са ми необходими са: документ за собственост или за право на строеж (нотариален акт); разрешение за строеж; задължителните актове и протоколи за строежите от четвърта и пета категория; документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура.

Разрешение за ползване на строеж

Натисни тук, за да дочетеш пълния текст с права.Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Етикети

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече10 правни курса, които ти спестяват стотици левове