Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Акт 16 – разрешение за ползване на строеж

Автор:
Акт 16 – разрешение за ползване на строеж

Занимавам се със строителство на жилищни сгради, чиито апартаменти след това продавам чрез партньорска фирма за недвижими имоти. Аз съм строителен предприемач.  Когато клиент дойде на оглед винаги пита: “Има ли сградата Акт 16?”, Защо Акт 16 е толкова важен?

Какво се крие зад заветното “получих Акт 16”?

Строителството е дълъг и продължителен процес като се започне от разрешението за строеж, през всички необходими актове и протоколи в строителния процес, за да се стигне до “заветния” Акт 16 – заветен, защото удостоверява, че сградата е годна за експлоатация, тоест да се ползва за живеене. В закона са уредени три отделни документа със собствено предназначение при завършване на строителството – протокол обр. № 16, разрешение за ползване на строеж и удостоверение за въвеждане в експлоатация. За строежите първа до трета категория се изисква съставянето на протокол обр. № 16 и въз основа на него на разрешение за ползване на строежа;

За четвърта и пета категория строежи се изисква издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

За шеста категория строежи  (напр. временни строежи, селскостопански построики) подобен документ не се изисква.

Препоръчително е да се свържа със специалист на тема строителство и недвижими имоти. Важно е да не пропусна някоя добра възможност или пък да пренебрегна процедура, от която да последват тежки глоби. Мога бързо и лесно да се свържа със специалист на тази страница.

Удостоверение за въвеждане в експлоатация

Повечето къщи  и жилищни сгради попадат в четвърта (жилищни и смесени сгради със средно застрояване) и пета категория строежи (жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради). След като се преминат всички “мъки” – строежът е довършен и са приключили необходимите приемни изпитвания, възложителят подава заявление за въвеждане на обекта в експлоатация в общината. Удостоверението се издава от главния архитект на общината, който издава и разрешение за строеж. Срокът за издаване на удостоверението е 7-дневен. (Срокът обаче е инструктивен и от общината могат да предвидят по-дълъг срок.) Цената на административната услуга мога да проверя на сайта на общината и зависи от категорията на строежа. Документите, които са ми необходими са: документ за собственост или за право на строеж (нотариален акт); разрешение за строеж; задължителните актове и протоколи за строежите от четвърта и пета категория; окончателния доклад на лицето, упражняващо строителен надзор; документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за предадена екзекутивна документация; договори с експлоатационните дружества за присъединяване към техническата инфраструктура.

Разрешение за ползване на строеж

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Пенка Попова

Пенка Попова

автор

Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". По настоящем е адвокат, практикуващ в областите гражданско право и процес, корпоративно право, административен и данъчен процес.

Пенка Попова е била автор в pravatami.bg през периода 2014 г. - 2016 г.

Свързани статии