Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Особености при превоз на товари с лично МПС

Автор:
Особености при превоз на товари с лично МПС

Когато пътувам извън града, често превозвам в автомобила си някакъв товар – строителни материали за къщата на село, багаж за почивката на морето или в планината. Четох правилата за превоз на товари, преди да се явя на шофьорски изпит, но оттогава мина доста време и вече съм ги позабравил. Ще е добре да си ги припомня, за да не рискувам да бъда глобен от контролните органи, а и за да осигуря своята и на другите участници в движението безопасност.  

Превоз на товари

На първо място, законът поставя изисквания към извършването на натоварването и разтоварването. Забранено е да извършвам товарно-разтоварни работи:

 • в населени места от 22 до 6 часа – забраната важи само когато натоварването/разтоварването предизвиква шум;
 • когато с това се създава опасност за движението или се замърсява околната среда.

На второ място, трябва да се съобразявам с правилата, отнасящи се до самия товар. Прекалено голямата маса на товара може да създаде опасност за мен и за другите участници в движението. Затова законът предвижда, че масата на натовареното пътно превозно средство не трябва да надвишава допустимата максимална маса, отразена в свидетелството му за регистрация (големия талон).

Превозваните товари трябва:

 • да не създават опасност за участниците в движението;
 • да бъдат укрепени и да не се влачат по пътя;
 • да не ограничават видимостта на водача и да не нарушават устойчивостта и управляемостта на пътното превозно средство (а това означава, че е нужно да разпределя товара относително равномерно в багажника или купето на автомобила);
 • да не закриват светлините, сигналните устройства, опознавателните знаци, табелите с регистрационни номера, огледалата за виждане назад и сигналите, подавани с ръка.

Трябва да покрия товара в случаите, когато:

 • той може да бъде отвян или разпилян;
 • товарът блести и създава опасност от заслепяване.

Ако не съм укрепил добре товара, е възможно целият товар или част от него да падне на пътя по време на превозването. Тогава не мога просто да изоставя разпилените предмети или вещества на пътя. Законът ме задължава да взема необходимите мерки за:

 • сигнализиране на товара и на пътното превозно средство;
 • почистване на пътното платно.

Възможно е да превозвам обемен товар, който не се побира изцяло в превозното средство. Ще осигуря безопасността на участниците в движението, като обознача товара. Длъжен съм да направя това, когато товарът излиза отстрани на най-издадената част от превозното средство с повече от 20 сантиметра, а отпред или отзад – с повече от 1 метър. Обозначаването на товара извършвам, като поставя червен флаг, а при движение през нощта – бял светлоотразител (или бяла светлина) отпред и червен светлоотразител (или червена светлина) отзад.

Превоз на опасни товари. Извънгабаритни пътни превозни средства.

Опасни товари са предметите, изделията или веществата, които поради техни свойства или качества могат да застрашат здравето или живота на хората, безопасността на движението по пътищата, имуществото на държавата, юридическите и физическите лица, както и качеството на околната среда. Такива са взривните, токсичните, заразните, радиоактивните и други вещества. Превозът им се извършва след издаване на разрешение от Министерството на вътрешните работи. Превозното средство трябва да е означено със специален знак, който се поставя отпред вляво над бронята и отзад в лявата страна на превозните средства, превозващи опасни товари. Знакът представлява табела с формата на правоъгълник със светлоотразително покритие с оранжев цвят, върху което с цифри с черен цвят се изписва идентификационният код за степента на опасност на товара, а под него – идентификационният код за вида на опасния товар. При авария трябва да съобщя на компетентните органи кодовете, изписани върху знака, за да могат да бъдат предприети адекватни действия в зависимост от вида на опасния материал или вещество.

При превоз на опасен товар е трябва да се съобразявам с определени ограничения на скоростта. Тя не може да е по-висока от:

 • 40 км/ч – в населено място;
 • 50 км/ч – извън населено място;
 • 70 км/ч – по автомагистрала.

Забранено ми е да паркирам пътното превозно средство, превозващо опасен товар:

 • в населено място;
 • на пътното платно извън населено място.

Мога да паркирам само на паркинги, определени за тази цел, а когато няма такива – извън платното за движение най-малко на 200 м от населено място или от обозначена вододайна зона.

Забранено ми е:

 • да престоявам (т.е. да спирам за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача) на платното за движение и
 • да се движа при намалена видимост под 50 метра.

Тази забрана важи не само в случай, че превозвам опасен товар, но и когато управлявам извънгабаритно пътно превозно средство. Извънгабаритно е пътно превозно средство (или състав от пътни превозни средства), което с товар или без товар има следните параметри:

 • маса, по-голяма от 38 т;
 • дължина, по-голяма от 22 м;
 • широчина, по-голяма от 2,5 м (за хладилните фургони и ремаркета – от 2,6 м) или
 • височина, по-голяма от 4 м.

То се обозначава с опознавателния знак “Извънгабаритно пътно превозно средство”. Знакът представлява табела с формата на правоъгълник, върху която са нанесени успоредни и наклонени червени и бели светлоотразителни ленти и надпис “Извънгабаритен” с черен цвят. Поставя се отпред и отзад на пътно превозно средство, което е извънгабаритно или превозва извънгабаритен товар, както и на съпровождащия го автомобил.

 • Източници

  Закон за движение по пътищата:

  чл. 126 – 131 – относно превоза на товари.

  Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата:

  чл. 18, ал. 1, т. 10 – относно знака “Извънгабаритно пътно превозно средство”;

  чл. 18, ал. 1, т. 11 – относно знака “Опасен товар”;

  чл. 168 – относно масата на натовареното пътно превозно средство;

  чл. 169 – относно изискванията към товарите;

  чл. 170 – относно задълженията на водача при падане на товара на пътя;

  чл. 171 – относно забраната за извършване на товаро-разтоварни работи при определени условия;

  чл. 172 – относно дефиницията на “извънгабаритно пътно превозно средство”

  чл. 173 – относно забраните, отнасящи се до водача на извънгабаритно пътно превозно средство;

  чл. 174 – относно обозначаването на товара, излизащ извън превозното средство;

  чл. 175 – относно дефиницията на “опасни товари”

  чл. 176, ал. 2 – относно изискването за издаване на разрешение от МВР за извършването на превоз на опасен товар;

  чл. 177 – относно максимално допустима скорост на МПС, превозващо опасен товар, и местата, където е разрешено паркирането му;

  чл. 178 – относно забраните, отнасящи се до водача на пътно превозно средство, превозващо опасен товар.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Емил Махлелиев

Емил Махлелиев

автор

Емил Махлелиев придобива висшето си образование в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Интересите му са в сферата на гражданското и административното право.

Свързани статии