Оцелях до зимната почивка в планината. Ски екипировката вече е подготвена. Утре потегляме с жената и децата към мечтаната от нас дестинация. Имам само някои притеснения относно сигурността на ски зоната, справянето с туристите – нарушители и квалификацията на ски училището за децата. След като посетих моя помощник в повишаване на правната ми култура – pravatami.bg, съм запознат с правата ми като скиор и сигурен, че ще прекараме супер.

Какво е добре да знам за ски училищата/ски обучението?

Дейността на ски училищата, може и да не се регулира особено стриктно от закона, но ето все пак някои особености, които е полезно да знам:

  • територията на всички ски писти е общодостъпна за обучение по ски и сноуборд;
  • има професионално сдружение на ски училищата в България – сдружение “Българско ски училище (БСУ), което обучава ски учителите и упражнява контрол върху дейността на ски училищата; 
  • ски учителите подлежат по закон на вписване в Националния туристически регистър;
  • туроператор/туристически агент, който сключи договор със ски учител, който не притежава професионална квалификация се наказва с имуществена санкция от 2000 лв., а при повторно нарушение – 5000 лв.

Ски патрули

Униформен със светлоотразителна жилетка на ски “лети” и вика “Спри!” на туриста пред мен, каращ извън маркировката. За момент си помислих, че по навик и през отпуската си полицай се грижи за реда. Но греша – това е ски патрул, чието място на работа е именно ски пистата. Ски патрулът се назначава от лифт оператора след издържан изпит за ски умения и първа долекарска помощ. Снабден с отличителна униформа, той “бди” за сигурността на ски пистата (образци на отличителното облекло на ски патрула мога да намеря на сайта на курорта ми, както и на информационното табло пред ски зоната).

Служителите “на ски”:

  • следят за безопасността на пистите и при опасност сигнализират лифт оператора за необходимост от затваряне на ски писти или част от тях;

На информационното табло пред входа на ски зоната мога да разбера часа на последната контролна обиколка на ски патрула.

  • обезпечават безопасното използване по предназначение на ски пистите/ски зоните от туристи;

Ако не спазвам правилата за безопасно поведение – напр. карам извън маркировката или с по-висока от нормалната скорост, мога да бъда устно предупреден и при неизпълнение спрян от ски патрулиращите.