Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Правата ми на ски пистата

Автор:
Правата ми на ски пистата

Чакам с нетърпение тихо да се засипе белият сняг, да грабна ските и щеките и да се заспускам по „белите“ писти. Какво обаче трябва да знам?

Ски-пистите са общодостъпни, независимо дали са собственост на държавата, на община или на частно лице. Собственикът/ползвателят разпорежда затварянето на пистите или отделни участъци от тях само:

 • след ежедневното приключване на експлоатацията им, т.е. след приключване на работното време;
 • ако с оглед сигурността на потребителите възникне ситуация (напр. повреда в лифта, влошено състояние на писта и др.), която да поставя в опасност техния живот или здраве, както и с цел обезпечаване на работата на спасителната служба;
 • при лавинна опасност, както и при лоши метеорологични условия;
 • при провеждане на спортни състезания и тренировки.

Затварянето на ски пистите или на отделни участъци от тях се обозначава чрез съответни знаци

Нощното спускане по ски-пистите е позволено само при изградено изкуствено осветление при спазване на определени от собственика/ползвателя специални правила, които се оповестяват по подходящ и достъпен начин. 

Според характера и профила на терена се определя степен на сложност на пистата, която се обозначава от собственика/ползвателя на влека/лифта:

 • зелена – лека писта за начинаещи;
 • синя – лесна писта;
 • червена – средно трудна писта;
 • черна – трудна писта; 

Собственикът/ползвателят осигурява обезопасяването на ски-пистите, като подсигурява извършването на спасителни дейности. Освен това изискванията за безопасност на територията на ски пистата/ски зоната включват следното:

 • поставяне на видно място на началната станция на съоръжението, осигуряващо транспортната достъпност до ски пистата/ски зоната, както и на интернет страницата на курорта на задължителни правила за безопасно поведение на туристите скиори;
 • недопускане на ползването на ски пистата не по предназначение, в т. ч. от пешеходци, шейни, както и за излитане и кацане на делтапланери и парапланери;
 • недопускане и/или предотвратяване движението на превозни средства по ски пистите с изключение на тези за обработка на пистите и превозните средства, използвани от планинските спасителни служби;
 • поддържане на интернет страница с информация за курорта и за ски.

Отворените за потребителите ски писти се обезопасяват срещу лавини. В краищата на пистите и при завоите се поставят предпазни мрежи. Необезопасените и необозначени ски писти се затварят за експлоатация със заповед на министъра на туризма. 

Важно! Трябва да спазвам следните правила за безопасно поведение:

 • да съобразявам скоростта и начина си на придвижване с възможностите си и съобразно особеностите на терена, снежната покривка, климатичните условия и натовареността на движението;
 • да не застрашавам или затруднявам останалите скиори и сноубордисти;
 • да намалявам скоростта на участъци с лоша видимост;
 • да спазвам следните правила на движение по пистата:
 1. движещите се отпред лица са с предимство; движещите се отзад лица не трябва да застрашават по никакъв начин тези пред тях, като за целта се движат на подходящо разстояние;
 2. при изпреварване изпреварващият осигурява достатъчно място на изпреварвания за всяко съзнателно или несъзнателно движение на последния;
 3. спирането в тесни участъци на пистата или в писти с намалена видимост е разрешено само в краен случай;
 4. след падане пистата се освобождава възможно най-бързо;
 5. на кръстовищата предимство имат идващите отдясно;
 6. придвижване, обратно на посоката на движение, както и качването и слизането без ски или сноуборд трябва да се извършват встрани от ски пистата;
 • да се съобразявам с всички знаци и маркировки и да ползвам писти, съответстващи на техните технически и физически умения;
 • при злополука да обезопася пострадалия и незабавно да уведомя спасителната служба.

Aко не спазвам правилата, може да ми бъде наложена глоба от 200 до 1000 лв, а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв.

 • Източници

  Закон за туризма (ЗТ):

  чл. 151/1 – относно общодостъпността на ски-пистите;

  чл. 154/1 – относно степента на сложност на ски-пистите;

  чл. 229 – относно отговорността при неизпълнение на задължения;

  • Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите:

  чл. 2/1 – относно достъпността през работно време;

  чл. 3 – относно подсигуряването на спасителни дейности;

  чл. 6 – относно степента на сложност на ски-пистите;

  чл. 9 – относно обезопасяването на ски-пистите;

  чл. 10 – относно изискванията за безопасност;

  чл. 11/4 – относно нощното спускане;

  чл. 12 –  относно затваряне на ски-пистите и отделни участъци от тях;

  чл. 14 – относно обезопасяването на ски-пистите;

  чл. 16 – относно степента на сложност на ски-пистите;

  чл. 17/1 – относно затварянето на ски-пистите за експлоатация;

  чл. 23/1 – относно правилата за безопасно поведение;

  Приложение 2 –  относно правилата за безопасно поведение.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Богдан Млъчков

Богдан Млъчков

автор

Защо се включих се в проекта "pravatami.bg"?

Нивото на правната култура в българското общество трябва постоянно да бъде повишавано. Нека да бъдем граждани, но не само на хартия.

Свързани статии