Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да си извадя разрешение за временен строеж?

Автор:
Как да си извадя разрешение за временен строеж?

Все по-често срещам из различни форуми някой да споменава „временен строеж“. Аз обаче нямам никаква идея какво представлява, защо и кога се строи.

Какво е временен строеж?

Временните строежи не представляват сгради или самостоятелни обекти в тях, те не се вписват в имотен регистър, не се отбелязват в кадастралната карта и кадастралните регистри, нито пък се съставят или издават актове за правото на собственост или други права върху тях. Тяхното предназначение е да задоволят временно дадени потребности. Например, малко помещение, в което да ферментира гроздето, за да стане домашното вино перфектно, както винаги.

Важно! Временният строеж не следва да се бърка със законен строеж, с незаконен строеж или с търпим строеж!

Мога да си спестя време, глоби и главоболие, ако преди да започна се консултирам със специалист в строителното право. Не е скъпо, става бързо и лесно на тази страница.

Кога мога да изградя временен строеж?

Всяко населено място има подробен устройствен план. Подробните устройствени планове определят конкретното предназначение и начин на устройство на отделните поземлени имоти, обхванати от плана.  Съществуват няколко вида планове:

 • Първият е план за регулация и застрояване.
 • Вторият е план само за регулация без режим за застрояване.
 • Третият е план за застрояване – прилага се тогава, когато е налице планът за регулация.
 • Четвъртият е работен устройствен план.
 • Петият е план за техническа инфраструктура извън границите на урбанизираните територии.  

Последният определя уличната мрежа, кварталите и поземлените имоти за жилищно застрояване, за спортни дейности и тези със сгради за обществено обслужване. Този план не ми позволява дори в собствения си имот да построя каквото си поискам. Например, ако за поземления имот, който притежавам, е предвидено изграждане на обекти – публична собственост на държавата и общините, аз няма да мога да построя законен строеж, но пък мога да мога да направя една малка едноетажна сграда до 80 кв. м.

Ако пък поземленият ми имот е определен за жилищно застрояване, т.е. да има къщички за живеене, аз не мога да изградя никаква друга законна сграда, освен жилищна. В случай че ми трябва допълнително място, мога да построя само временен строеж. Например, моят баща ми дари една малка къща и земята около нея. Жена ми е художник и се нуждае от място, за да може да работи. Следователно не мога да изградя законна сграда, но мога да направя едно ателие, което ще е със статут на временен строеж.

Друг случай, при който мога да изградя желания от мен обект единствено като временен: В момента строя къща, за която имам всички необходими документи. Проблемът е, че искам да направя един гараж или друг подобен обект, в който да складирам строителните материали. За да мога да построя желаното помещение, ми трябва разрешение за временен строеж. Подавам заявлението за временен строеж до органа, който ми е издал разрешението за строеж на бъдещата ми къща. Но съм задължен, след като вече тя е готова, да премахна гаража, иначе няма да въведат моя бъдещ дом за отдих в експлоатация, т.е. няма да ми издадат разрешение за ползване – ще забранят на всички доставчици на ток, вода, газ, телефон и на който друг се сетят да ме снабдяват. В този случай имам две възможности – или да премахна стария гараж, или да опитам да го узаконя.

Възможните временни строежи, които мога да построя, зависят от това дали имотът е застроен или незастроен.

В застроен поземлен имот мога да изградя:

 • едноетажна пристройка, ателие или обект с обслужващо предназначение до 40 кв. м или едноетажни до 30 кв. м на всеки етаж;
 • надзид до 1,5 м независимо от етажността на сградата;
 • постройки на допълващо застрояване до 2,5 м над прилежащия терен и до 3 м до най-високата част на покрива
 • гараж;
 • ограда.

А в незастроен поземлен имот имам право да построя:

 • жилищна сграда със застроена площ до 60 кв.м на два етажа или на един етаж до 80 кв.м;
 • ателие или обект с обслужващо предназначение;
 • постройка на допълващо застрояване;
 • гараж и ограда със същите ограничения като при застроения поземлен имот

Кой може да изгради временен строеж?

 • Аз, като собственик на имота, или лице, на което съм учредил право на строеж върху моя поземлен имот. 
 • Концесионер за временни строежи. 

В кои случаи няма да получа разрешение за строеж?

Преди години направих временен гараж. Сега обаче искам да вдигна една голяма къща на мястото на старата. В този случай разрешение няма да получа, докато не премахна гаража или не го узаконя.

Кой издава разрешение за строеж?

 • главният архитект на общината (Бургас, Варна), а в градовете с районно деление – от главния архитект на района (София, Пловдив);
 • областният управител – за обекти с обхват повече от една община или за обекти с регионално значение;
 • министърът на регионалното развитие и благоустройството за обекти с национално значение;
 • министърът на отбраната или министъра на вътрешните работи за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

Кога се изисква разрешение за строеж и кога разрешение за поставяне?

За някои обекти, които също имат временен характер, обаче не се изисква разрешение за временен строеж, а разрешение за поставяне. Такива обекти са например павилионите за продажба на коледни играчки или мартенички. Повече за тях мога да прочета тук.

Автор: Теодора Шопова

 • Източници

  Закон за устройство на територията (ЗУТ)

  чл. 49, ал. 2 ЗУТ – относно случаите, при които може да се изгради временен строеж

  чл. 50 ЗУТ – относно видове временни строежи

  чл. 54 ЗУТ – относно узаконяване на незаконен строеж

  чл. 55 ЗУТ – относно разрешение за поставяне

  чл. 148, ал. 3 ЗУТ – относно кой издава разрешение за строеж

  чл. 148, ал. 7 ЗУТ – относно пречките за даване на разрешение за строеж

  Определение по административно дело 3406/2012г. на Варненски административен съд, Второ отделение, ХІХ състав, 08.10.2012г.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии