Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Съставиха ми акт. Какви са правата ми?

Автор:
Съставиха ми акт. Какви са правата ми?

Както се казва – на всеки се случва да сгреши. Наказват се онези, които правят грешки или нарушават установените норми, като принципът е, че незнанието на закона не извинява. Затова познаването на правата означава по-добра защита на последните.

Административен акт за нарушение не се пише само на шофьорите, които не спазват правилата за движение по пътищата. Акт може да се състави и за ред други административни нарушения. Административно наказание може да се наложи и при нарушаване на наредба на общинския съвет, напр. забрана за паркиране или при отказ да си закупя билет в градския транспорт.

Принципът е следният:

  1. съставя се административен акт от компетентен орган, който установява административно нарушение;
  2. на база акта се съставя наказателно постановление, което ако не бъде оспорено в посочения в закона срок, става необжалваемо и подлежи на плащане/изпълнение (тъй като административното наказание не е задължително да е свързано с плащането на глоба).
Защо да плащаш глоби? Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]


Съставяне на акт за нарушение

Съставянето на акта за административно нарушение трябва да стане при спазване на определени правила. Трябва да са спазени определените от закона реквизити – 10 на брой:

1. трите имена на актосъставителя, длъжност (Абсолютно задължителен елемент от акта. Този реквизит е необходим, защото показва дали съответният акт е съставен от надлежен орган. При съставяне на акт от некомпетентен орган това води до нищожност на първия);

2. дата на съставяне на акта (Този елемент се изисква, за да е ясно кога е установено нарушението. При изтичане на 6 месеца от съставянето на акта, ако все още не е издадено наказателно постановление, производството се прекратява. Дори и да се издаде подобно наказателно постановление, то ще бъде абсолютно невалидно и няма да може да ми наложи наказание.);

3. дата и място на извършване на нарушението (Защо е необходим елемент? Ако до една година от извършване на нарушението не е съставен акт, това няма как ( и ) да се случи по-нататък, т.е. законът забранява съставянето на акт за нарушение година след извършването му.);

4. описание на нарушението и обстоятелствата, при които е извършено (за да има актът доказателствена тежест);

5. законовите разпоредби, които са нарушени;

6. имена, адрес и ЕГН на нарушителя (за да се знае кой ще търпи наказанието);

NB! Административната наказателна отговорност е лична! т.е. може да бъде наложена само на извършителя на нарушението.

7. имена, адреси, ЕГН-та на свидетелите;

8. обяснения или възражения на нарушителя (Възражението по акта е мое изконно право, така че е препоръчително винаги, когато имам забележки, да се ползвам от него. Възможно е на база това мое възражение поне да ми бъде намалена санкцията, която законът предвижда за съответното нарушение. Във всички случаи обаче възражението и обяснението по акта няма как да влошат положението ми.

Съвет! ––> В самия акт има поле от три реда, където мога да впиша възраженията си, които често са недостатъчни. Ако искам да пиша повече от три реда възражения, мога в полето от три реда да впиша, че ще приложа лист формат А4 (естествено, мога да приложа всичко – лист от тефтер или тетрадка – важното е да отбележа просто какво прилагам допълнително), в който писмено ще изложа възраженията си по акта. На допълнителния лист се подписвам и вписвам номера на акта, защото приложението (лист А4) с възраженията от моя страна става неизменна част от акта);

NB! Отбелязвания, възражения, допълнения и обяснения по акта мога да направя в съответното РПУ до 3 дни след съставянето му.

9. имена, адреси, ЕГН-та на лица, претърпели имуществени вреди от нарушението (ако има такива);

10. опис на иззетите вещи, ако има такива и на кого са поверени те за пазене.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии