Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Нови цени за разговорите в роуминг

Автор:
Нови цени за разговорите в роуминг
Поради изменението на Регламент № 531/2012 на Европейския парламент и на Европейския съвет в сила от 15.06.2017г., информацията относно цените на разговори в роуминг по-долу не е актуална. Новите правила за цената на разговорите в рамките на ЕС разкодирахме на тази страница >.

 

Какво се случва?

Лято е! Време за почивка и пътуване. Като всеки друг човек, искам да поддържам връзка със семейството и приятелите си където и да се намирам. И искам да го правя не само чрез социалните мрежи, а и чрез разговори по телефона – искам да чуят как шумят вълните на морето около остров Хвар примерно, или как всички на стадиона викат за любимия ни отбор. Мога да използвам приложения като Viber, Skype, Whatsapp и редица други, а мога да ползвам и стандартна телекомуникационна услуга на мобилен оператор, ако съм абониран за услугата “роуминг. А тя не е безплатна. Все пак дочух, че това лято (2014) цените ще паднат. Кой и как определя цените на роуминга? Какво трябва да знам по въпроса и как да внимавам за да не бъдат нарушени правата ми?

Роуминг

Роумингът е телекомуникационна услуга, която ми предоставя възможност като абонат на даден мобилен оператор да използвам всички достъпни от него услуги (повиквания, смс-и, интернет) на територия, обслужвана от друг мобилен оператор в друга държава като запазя номера и мобилния си апарат (харесвам си все пак телефона тип “тухла” от преди 10 години) непроменени. За да се ползвам от тази услуга, трябва изрично да съм абониран за нея, като всеки един от мобилните оператори определя как става абонамента и какви са допълнителните изисквания към мен съобразно тарифния ми план.

Избор на роуминг доставчик

 • Важно!От 01.07.2014 г. имам възможност да избера алтернативен доставчик на роуминг услуги за гласови повиквания, SMS и пренос на данни в рамките на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, ако имам сключен договор с такъв. „Алтернативен доставчик на роуминг услуги“ е предприятие, което е  различно от местния доставчик (мобилния оператор, с който имам договор в държавата в която пребивавам трайно) и предоставя роуминг услуги на територията на ЕС, при спазване на изискванията на закона. Преминаването към такъв доставчик е безплатно и не е свързано с абонамент или други такси.
 • Имам право по всяко време да премина към друг доставчик на роуминг по мой избор, и то без необосновано забавяне от страна на мобилния оператор.

Какво трябва да зная за роуминга?

Роуминг в рамките на Европейския съюз и държавите членки на ЕИП – Исландия, Норвегия и Княжество Лихтенщайн:

       1. Избор на тарифа

 • мобилният оператор е длъжен да ми предостави “Евротарифа за гласови услуги” – тя не е свързана с абонамент или периодични такси и може да се комбинира с всеки друг тарифен план (т.е. тарифният план, който ползвам аз, няма значение);
 • към мен като клиент и потребител на мобилни услуги мобилният оператор е длъжен да приложи автоматично Евротарифата, освен ако изрично не съм избрал различна роуминг тарифа. Независимо от избора ми на друга тарифа мога по всяко време да премина към Евротарифата – това е безплатно и става в срок от 1 работен ден.

        2. Цени

 • максималната цена за изходящо повикване от 01.07.2014 г. е 0.19 евро или 0,35 лв.; за входящо повикване – 0,05 евро – 0,117 лв.; за съобщения по гласовата поща не се налагат такси;
 • мобилният оператор може да въведе минимален период на таксуване до 30 секунди, т.е. дори да съм говорил 14 секунди ще ме таксуват като за 30 примерно или колкото е минималния период, определен от съответния мобилен оператор;
 • ако ползвам роуминг и изпратя SMS, от 01.07.2014 г. цената на това съобщение не може да превишава 0,06 евро или 0,13-0,14 лв.; не ме таксуват обаче, ако получа съобщение от някой, ползващ услугата роуминг, напр. близък на екскурзия в Дания.
 • максималната цена за пренос на данни в режим на роуминг (разбирай мобилен интернет 1 МВ) от 01.07.2014 г. е 0,20 евро или 0,469 лв., като MMS-ите могат да се таксуват и на бройка от мобилния оператор;

        3. Защита на потребителя на роуминг услуги

 • Важно! При влизането ми държава – членка, различна от държавата на моя мобилен оператор, той е длъжен (освен ако не съм го уведомил, че не желая да се ползвам от услугата) да ми прати като SMS незабавно информация относно цените на роуминга с тази държава. Ако не ми допадат и не искам да се набутвам, мога просто да си изключа телефона.
 • лимитът за роуминг на данни е 50 евро, освен ако не съм избрал друг, по-висок или по-нисък лимит или не съм се отказал въобще от всякакъв лимит.
 • мобилният оператор е длъжен да ме “предпази” от неволен роуминг (напр. ако живея в погранична територия на държавата) и неконтролируемото и автоматично свързване с интернет и сваляне на данни като ме информира за “риска”,  предостави ми информация как да избегна това и изключа автоматичното свързване с друга мрежа, различна от неговата.

Роуминг с държави не-членки на ЕС и ЕИП (напр. САЩ и Буркина Фасо, някой екзотичен остров, където отмарям лятото)

Тук няма таван на цените както в ЕС и положението е каквото си го договоря с мобилния оператор. Трябва да внимавам и за други “подводни камъни в отношенията ни”.

Нарушения при “таксуване” на роуминга

Ако като потребител на мобилни услуги считам, че мобилният оператор нарушава правата ми при таксуване на използваната от мен услуга “роуминг”, мога да се обърна към Комисията за регулиране на съобщенията по един от следните начини:

Комисията прави проверка по моя сигнал и при евентуално нарушение от страна на мобилния оператор на действащото законодателство съставя акт за установяване на нарушението, въз основа на който се издава наказателно постановление, с което се налага съответното административно наказание на мобилния оператор.

 • Важно! Ако смятам, че мобилният оператор нарушава правата ми при ползването на услугата роуминг, но не съм наясно как да се справя със ситуацията, мога да се обърна за съвет или съдействие към Комисията за регулиране на съобщенията на следната гореща телефонна линия:  02 949 27 23.

Какви наказания “грозят” мобилния оператор при нарушение на законодателството относно роуминга?

Ако ми е любопитно мога да разбера тук:

 • за нарушения, засягащи цените на дребно на роуминга за повиквания, изразяващи се в непредлагането на клиентите като мен на Евротарифата – от 10 до 100 хил. лв.;
 • за нарушения, засягащи цените на дребно на роуминга за повиквания, изразяващи се в предлагане на цени, по-високи от посочените в регламента – от 50 хил. до 2 млн. лв.;
 • за нарушения, засягащи цените на дребно на роуминга за повиквания, изразяващи се в лишаване от възможност за избор на роуминг  тарифа – от 10 до 100 хил. лв.;
 • за нарушения, засягащи цените на дребно на роуминга за SMS, изразяващи се в непредлагането на клиентите като мен на Евротарифата – от 10 до 100 хил. лв.;
 • за нарушения, засягащи цените на дребно на роуминга за SMS, изразяващи се в предлагане на цени, по-високи от посочените в регламента – от 50 хил. до 2 млн. лв.;
 • за нарушения, засягащи цените на дребно на роуминга за SMS, изразяващи се в налагане на допълнителни такси за съобщения на абонатите, ползващи услугата роуминг – от 100 хил. до 2 млн. лв.;
 • за нарушения, засягащи цените на дребно на роуминга за SMS, изразяващи се в лишаване от възможност за избор на роуминг  тарифа – от 10 до 100 хил. лв.;
 • за нарушения, засягащи цените на дребно на роуминга за повиквания и SMS, изразяващи се в неуведомяване на клиента, че навлиза в държава членка, различна от тази, в която е неговата мрежа и от този момент нататък ползва услугата роуминг – от 10 до 100 хил. лв.;
 • Източници

  § Закон за електронните съобщения

  чл. 319 ЗЕС – относно проверките на КРС;

  чл. 322 ЗЕС – относно установяване на нарушение от КРС;

  чл. 323 ЗЕС – относно установяване на нарушение от КРС;

  чл. 334 б ЗЕС – относно наказанията при нарушение на законодателството, регламентиращо роуминга.

  § 1, т. 61 ДР – относно понятието за роуминг;

  § Регламент (ЕО) № 717/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2007 г. относно роуминга в обществени мобилни телефонни мрежи в рамките на Общността и за изменение на Директива 2002/21/ЕО относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги – Регламент І;

  § Регламент (ЕО) № 544/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. (Регламент ІІ) за изменение на Регламент І;

  § Регламент (ЕС) № 531/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

  от 13 юни 2012 година относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (Регламент ІІІ) отменя Регламент І и ІІ;

  § Комисия за регулиране на съобщениятаофициален сайт;

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Лиляна Попова

Лиляна Попова

автор

Лиляна е завършила „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Намира живота без музика за непоносимо скучен и безличен. В свободното си време обича да се разхожда сред природата и да рисува. Упорита личност, преследва целите си докрай и споделя максимата, че „няма невъзможни неща.“ На мнение е, че юридическите познания, които като студент по Право е получила в университета, са нейното „оръжие“ в справедливата кауза: повишаване на правната култура на обществото.

Свързани статии