Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Ползването на тоалетна е безплатно за клиенти на заведението!

Автор:
Ползването на тоалетна е безплатно за клиенти на заведението!

Докато пийвам питие в кварталното заведение, изведнъж ми се налага да използвам тоалетната. Вместо обаче да ми бъде осигурен безплатен достъп до тази услуга – от заведението са я направили платена. Законно ли е това?

Ползването на тоалетните е безплатно за клиенти на заведението. Ако обаче не съм клиент на заведението в този момент, то е напълно в реда на нещата да бъде изискано от мен да си платя за услугата.

Това важи за всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници, барове) без значение от тяхната категория (от една до пет звезди). Категорията се определя на базата на съответствие с минималните задължителни изисквания на заведенията – ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове.

В случай че установя подобно нарушение, мога да се обърна към Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (за заведения – категория от три до пет звезди) или към общинската експертна комисия по категоризация (за заведения – категория една или две звезди). По тяхно предложение министърът на туризма в първия случай или кметът на общината във втория определят категорията на съответното заведение. Към експертната комисия мога да се обърна чрез Министерството на икономиката и енергетиката, а към общинските комисии – чрез съответната общинска служба.

В случай на нарушение на изискванията, то министърът/кметът на общината, по решение на съответната комисия, понижават категорията на заведението. При повторно нарушение на изискванията категорията се прекратява, т.е отнема се правото за извършване на туристически услуги.

За нарушението собственикът на съответното заведение се глобява от 200 до 1000 лв, а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лв, когато то бъде установено по надлежния ред.

* От рубриката ни “Предложи Право”.

 • Източници

  § Закон за туризма (ЗТ):

  Чл. 9 ЗТ – относно експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти;

  Чл. 12 т.3 ЗТ – относно общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти;

  Чл. 135 ЗТ – относно понижаване на категорията на заведенията;

  Чл. 137/1 т.9 ЗТ – относно прекратяване на категорията на заведенията;

  Чл. 229 ЗТ – относно глоба за извършените нарушения;

  • Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията:

  Чл. 13 – относно категориите на заведенията за хранене и развлечения;

  Чл. 15 – относно определянето на категорията на заведенията за хранене и развлечения;

  Чл. 16 – относно органите, извършващи категоризацията на заведенията за хранене и развлечения;

  (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 Раздел II Изисквания към обслужването в заведенията за хранене и развлечения – изискване 11.15)относно безплатното ползване на тоалетна от клиенти в заведения за хранене и развлечения;  

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Богдан Млъчков

Богдан Млъчков

автор

Защо се включих се в проекта "pravatami.bg"?

Нивото на правната култура в българското общество трябва постоянно да бъде повишавано. Нека да бъдем граждани, но не само на хартия.

Свързани статии