Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Работодателят ми ме глобява. Колко дължа?

Автор:
Работодателят ми ме глобява. Колко дължа?

След като вече знам при какви условия и по какъв начин работодателят ми може да ме “глоби”, е време да науча за какво точно ще отговарям и в какъв размер. Както вече разбрах, отговорността  ми в тези случаи е ограничена, тоест аз не дължа пълното възстановяване на щетите на работодателя ми.

За коя вреда отговарям?

Като работник отговарям единствено за вредите, които съм причинил на моя работодател, но не и за пропуснатите ползи. Това ще рече, че ако например работя в кафе и повредя кафе-машината, ще отговарям само за цената на ремонта й, но не и за това, че работодателят ми ще пропусне ползи, тъй като ще се намали броят на продадените кафета.

Колко дължа?

Отговорността се диференцира в зависимост от това каква длъжност изпълнявам в предприятието:

 • Ако имам ръководни функции (Например ако съм управител, началник, директор или казано по общо – когато ми е възложено ръководството на трудовия процес в цялото предприятие или обособена част от него и имам право да давам задължителна нареждания и указания към останалите работници),  отговарям в завишен размер, ако съм причинил вреди в това си качество. Обезщетението не може да е по-голямо от трикратния размер на брутното ми трудово възнаграждение. Важно! Този завишен размер на отговорността важи само когато вредата за работодателя ми е настъпила в следствие на мои действия в качеството ми на ръководител (давал съм указания на други работници).
 • Ако съм отчетник, тоест на мен ми е  възложено да събирам, съхранявам, разходвам или отчитам материални ценности. Най-често такива функции са възложени на касиер, счетоводител, домакин и т.н., отговарям:
  • за липса – в пълен размер на причинената вреда заедно със законната лихва (около 10% на година) от деня на причиняването на вредата, а ако той не може да се установи – от деня на откриването й;
  • за всякакъв друг вид вреди, свързани с отчетническите ми функции – не повече от трикратния размер на брутното ми трудово възнаграждение.
 • Ако съм работник без ръководни функции или отчетнически функции отговарям за причинената вреда до размера на брутното ми трудово възнаграждение. Например ако вредата за работодателя ми е 800 лева, а брутното ми възнаграждение е 600 лева, аз отговарям за 600 лв., а не за целия размер на вредата.

А когато отговoрността е причинена от няколко работници?

В определени случаи е възможно повече от един работник да отговаря за определена вреда. Тези случаи са следните:

 • Когато нямаме писмен договор за бригадна отговорност с работодателя, отговорността ни се разпределя по следния начин:
  • всеки отговаря съобразно с участието си в причиняването на вредата (някои са по-виновни от други) – това става само ако може да се установи точно кой колко е виновен;
  • когато не може да се установи кой в каква степен е виновен, се отговаря пропорционално на уговореното трудово възнаграждение за всеки – който взима повече, плаща повече. Например, ако е причинена вреда за 1200 лв. от двама работници, не може да се установи кой колко е виновен и те получават заплати от 2000 и 3000 лв., то те ще отговаря тза 800 лв., съответно 400 лв. Тези правила важат само ако е налице ограничена имуществена отговорност, по предпоставките, описани в това Право – “Работодателят ми ме глобява. Какви са правата ми”. Ако е налице пълна такава, ще се отговаря по друг начин.
 • Вторият вариант е когато имаме сключен договор за бригадна отговорност с работодателя  – такъв договор работодателят ми може да сключи с мен и останалите работници само ако извършваме отчетническа дейност (виж по-горе). В този случай, ако не може да се установи кой в каква степен отговаря за липсата, отговорността е съразмерна на получената брутна заплата за периода от време, за които е установена липсата. Идеята е колкото по-дълго време съм работил за периода на липсата и колкото по-голямо е трудовото ми възнаграждение, толкова повече ще отговарям.

Размерът на вредата се определя към момента на настъпването й, а ако той не може да се установи – към деня на откриването й.

 • Източници

  § Кодекс на труда (КТ)

  чл. 205, ал.1 – относно коя вреда подлежи на обезщетяване

  чл. 205, ал.2 – относно размера на отговорността

  чл. 206, ал. 1 – относно отговорността на обикновените работници и служители

  чл. 206, ал. 2 – относно отговорността на ръководните служители

  чл. 207 – относно отговорността на отчетниците

  чл. 208 – относно отговорността при няколко причинители

  чл. 209 – относно бригадната отговорност

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Велизар Величков

Велизар Величков

автор

Велизар е завършил „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Стажувал е в различни правни кантори, където успява да придобие знания за практическата част на правото. Професионалните му интереси са свързани с гражданското и търговското право – области, в които с времето успява да натрупа немалък опит.

Свързани статии