Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да си отворя обменно бюро?

Автор:
Как да си отворя обменно бюро?

Искам да си отворя обменно (чейндж) бюро. Но на какво трябва да обърна внимание и какви са стъпките за това? С две думи, първо трябва да съм на ясно, че обменното бюро е търговец, който извършва сделки с валутата, с която разполага.  Т.е. приема определена сума пари в една валута и я връща на клиента обърната в друга, в зависимост от неговите предпочитания и това, дали е налична изисканата валута в бюрото. 

Обменните бюра се регистрират в Националната агенция за приходите (НАП) – в Централно й управление на адрес: София 1000, бул. „Дондуков” № 52. Там се води публичен регистър на обменните бюра в страната.

Как мога да извършвам дейност като обменно бюро?

Какви  документи са ми необходими за извършване на регистрацията?

1. Трябва да подавам писмено заявление по образец.  

2. Към заявлението прилагам следните документи в оригинал или официално заверено копие от нотариус:

 • Мога и със съдружници да си отворя обменно бюро, които да инвестират даден капитал в съвместната ни дейност. Ако те са лица – регистрирани в чужбина с представители в България, тогава се налага да приложа удостоверение, в което е посочено кой е истинският собственик на капитала. Такова се издава от съответния регистър в чужбина.
 • Свидетелство за съдимост за мен като физическо лице.
 • Декларации по образец от мен като  физическо лице.
 • Удостоверения, издадени от съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, че в обменното бюро е изпълнило изискванията на Наредба № 7 от 1998г. за системите за физическа защита на строежите.

Важно! Ако попълня заявлението за вписване грешно или не приложа към него някой от изискуемите документи, ще получа писмено уведомяване в 7-дневен срок от подаването. След това съм длъжен в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представя необходимия документ или да отстраня посочените нередности. 

Вписването в публичния регистър на обменното бюро се извършва в 14-дневен срок от постъпването на всички необходими документи и след отстраняване на евентуалните нередности по тях.

Държавната такса за регистрация на обменно бюро, която трябва да платя, е в размер на 1000 лева.

След успешно вписване получавам „Удостоверение за вписване в регистъра на лицата, извършващи дейност като обменно бюро”.

Важно! Процедурата крие доста рискове и глоби. Ето защо най-добре е да възложа регистрацията на специалисти – мога да пусна запитване тук и да получа съдействие на добра цена.

Любопитно! На какво да обърна внимание за да не стана жертва на измама при обмен на валута?

 • Използването на подвеждащи реклами и заблуждаването с различни курсове на табелите в и извън бюрата е незаконно.

Затова, когато извършвам сделка с валута, най-важното преди сключването й е да се уверя, че сумата, която ще получа, отговаря на това, което предварително съм договорил.

 • Ако на бордерото сумата е различна от договорената, тогава мога да разваля сделката и да си върна парите обратно.
 • Сделката обаче не може да бъде развалена, ако съм се подписал, при приемане на парите. В този случай дори и да подам сигнал до компетентните органи, намесата им не може да доведе до анулиране на обмяната.

Къде да подам сигнал за измама?

 • До органите на МВР;
 • или до Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите.

Образци:

Заявление за вписване в публичния регистър на обменните бюра

 

Актуализира: Зюмра Исмаил

 • Източници

  § НАРЕДБА № 4 ОТ 8 АВГУСТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ОБМЕННИТЕ БЮРА (Наредба 4) :

  чл. 2 от Наредба 4 – относно кой може да изпълнява дейност като обменно бюро ;

  чл. 4 от Наредба 4 – относно какво е обменно бюро;

  чл. 6, ал. 1 от Наредба 4 – относно регистрацията в НАП;

  чл. 6, ал. 2 от Наредба 4 – относно заявление по образец;

  чл. 6, ал. 3 от Наредба 4 – относно допълнителните документи за регистрация;

  чл.8 ал.2 от Наредбба 4 – относно вписването в публичния регистър;

  чл. 9 ал. 1 и ал. 2 от Наредба 4 – относно грешки в заявлението и представените документи;

  чл. 11, ал.1 от Наредба 4 – относно удостоверението за успешно вписване.

  § Валутен закон (ВЗ):

  чл. 3, ал. 4 – относно размера на държавната такса.

  § Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по закона за държавните такси:

  чл. 5, ал. 1 – относно държавната такса.

  § Официален сайт на Националната агенция по приходите (НАП)

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Виолета Атанасова

Виолета Атанасова

автор

Виолета вече е дипломиран юрист от школата на Софийския университет. Вярва в Елин-Пелиновите думи, че "Тя, правдата, е в човека. Ако я има в тебе, има я и по света. Ако я няма в тебе - никъде я няма."

Свързани статии