Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Още малко за правото на пенсия в чужбина (ЕС)

Автор:
Още малко за правото на пенсия в чужбина (ЕС)

Поработих в ЕС и вече знам, че имам право на пенсия. Сега ме интересуват онези особености и изключения от общото правило, които засягат моето по-специално положение. Възможна ли е пенсия за инвалидност? А за преживели лица? И нещо повече… Трябва ли да се боя от “схеми” при допълнителните пенсионноосигурителни схеми.

Особеностите при пенсия за инвалидност или за преживели лица

Само по себе изчисляването на пенсията за инвалидност или за преживели лица е сходна с класическия случай. Все пак има някои особености, които е добре да знам:

 • Ако подам молба за пенсия за инвалидност или обезщетение за неработоспособност, всяка страна от ЕС, в която съм работил/а, може и има правото да поиска да ме прегледа поотделно и вследствие на резултатите от прегледа да вземе еднолично решение относно правото ми на инвалидна пенсия. Така става напълно възможно според една страна (спрямо географското й разположение и характеристики) да съм сериозно неработоспособен/а, а според друга изобщо да нямам аргумент за получаване на пенсия на този етап.
 • Важно! Относно пенсията за преживели лица: Някои страни не изплащат пенсии за преживели лица! Ако съпругът/съпругата ми работи в чужбина и аз разчитам на възможността да получавам пенсия за преживяло лице, в случай че овдовея, първо трябва да проверя, дали в съответната държава съществуват изобщо такива пенсии.

Подводните камъни при допълнителните пенсии в чужбина

Допълнителните пенсионноосигурителни схеми за прослужено време, преживели лица или инвалидност са създадени с цел да допълват или изцяло да заместват законовите държавни пенсии. Става дума за т.нар. допълнителен пенсионен пакет.

 • Някои застрохователи “на драго сърце” биха отказали да ми го изплатят с обосновката, че придобитите ми права не могат да бъдат запазени, ако реша да започна друга работа, също с допълнителен пенсионен пакет, но в друга страна.
 • Други застрахователи пък стигат дори още по-далеч, като налагат допълнителни такси или
 • изискват от мен връщане на натрупаните лихви.

Една, две, три възможни санкции дотук. Добрата новина? И трите са незаконни. Тънкостта в допълнителните пенсии е свързана с изискванията към мен и другите членове на пенсионноосигурителната схема. Правилата важат за всички, без значение, дали са избрали да работят друго в същата или са предпочели друга държава-членка на ЕС. Всяко различно третиране спрямо останалите членове ще означава само едно – дискриминация спрямо мен. 

Как мога да потърся правата си при нарушение от страна на застраховател?

Ако съм сред “късметлиите” и срещна подобен казус отблизо, ето как бих могъл/а да процедирам:

 • Обръщам се към европейските потребителски центрове. Отваря се логичен и добре структуриран сайт. Избирам страната, в която живея или съм живял, откривам допълнителна информация, отговор на въпроса си или контакти за връзка за успешното подаване на запитването ми.
 • Ако смятам, че съм станал/а жертва на дискриминация попълвам формата.

 • Източници

  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004г. за координация на системите за социална сигурност:

  (5).; чл. 4; чл. 5 – относно гарантиране на равно третиране на лицата спрямо различните законодателства;

  (7).; Чл. 3, т. 1, б. д – относно пенсия за преживели лица;

  (33). – относно пред-пенсионните схеми;

  чл. 82 – относно медицинските прегледи, предвидени в законодателството на една държава-членка.

  Официален уебсайт на Европейския съюз

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петилина Петрова

Петилина Петрова

автор

Петилина завършва специалност Право и Правни науки в правния факултет на Вестфалския Вилхелм университет, град Мюнстер, Германия. След издаването на две самостоятелни стихосбирки и множество литературни участия у нас и в Германия, тя прегръща с радост идеята на Правата ми, да разкодира законите на разбираем и точен език, почерпила опит от своето обучение и живот извън родината.

Свързани статии