Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Полуинтернатни групи в училище (занималня) – какво трябва да знам?

Автор:
Полуинтернатни групи в училище (занималня) – какво трябва да знам?

Самотна майка съм и имам малко дете, което вече е ученик, но тъй като ходя и на работа, понякога изпадам в затруднение с организацията на графика си. Често се случва да нямам възможност да отида да го взема от училище, налага ми се да се извинявам пред шефовете и редовно изпадам в заплетени ситуации, от които и аз, и детето се стресираме излишно. Една позната ми бе споменала за полуинтернатна група, така наречената занималня, като вариант, и реших да проуча въпроса.

Какво представляват полуинтернатните групи?

Полуинтернатните групи са форма на целодневна организация на учебния ден за учениците от 1 до 7 клас в държавните училища. Училището е длъжно да предлага полуинтернатна група за децата от първи до четвърти клас. Тоест, дори и да съм единствения родител, който иска да запише детето си, училището, ако по принцип предлага занималня, трябва да го прави и за моето дете. При по-големите деца не е така, там са от значение възможностите на училището – свободни стаи и учители, например. Ако в училището учат деца от други населени места, то е средищно и трябва да предлага полуинтернатни групи за децата от 1 до 7 клас, за да не се налага да пътуват сами и да могат на безопасно място да изчакат родителите си да ги вземат след работа. Най-важното е родителят да е съгласен детето му да посещава полуинтернатната група.

Когато детето ходи на занималня, освен задължителните часове, в учебния ден са предвидени също дейности по самоподготовка, занимания по интересите на детето и време за организиран отдих и спорт. Всяко училище изготвя програма, с която се разпределят дейностите при целодневната форма на обучение, която се одобрява от директора. Обикновено записването за занималня става в началото на годината, на първата родителска среща вероятно ще бъде споменат този въпрос.

В началото на учебната година имах възможност да гледам детето си, но след това ситуацията ми се промени? Мога ли сега да го запиша?

Да, мога. Необходимо е да се свържа с учителя, който води занималнята. Обикновено това е някой от класните ръководители на децата от 1 до 4 клас, учителят по музика или по физкултура. Занималнята е създадена в услуга на родителите, които сме на работа по това време, тя не е задължителна и детето няма да бъде наказвано, ако не ходи, пропуска дни или е записано по-късно.

Кога мога да запиша детето си на занималня?

За да може детето ми да се обучава в  полуинтернатна групи в училище, са необходими 2 неща: 1) училището да разполага с нужните условия, тоест сграда в добро състояние със свободни стаи, тоалетни, библиотека, здравословна среда и 2) моето изявено желание.

Разбира се, задължителните часове са приоритет. Затова допълнителните дейности ще се провеждат през свободното време на детето ми, било то сутрин или следобед, в зависимост от училищната смяна през съответния учебен срок. В иновативните училища обаче организацията на учебния ден може да протече по различен начин. Например, там класовете се състоят от много по-малко деца, вместо да се изпитват, проверката на знания става чрез дискусия, използват се игри и упражнения за развитие на различни умения.

Както вече научих, дейностите по спорт, самостоятелните задачи и заниманията по спорт, са включени в полуинтернатните групи. Те траят също толкова дълго, колкото и учебните часове. В 1-ви и 2-ри клас часовете траят 35 минути, в 3-и и 4-и – 40 минути, а от 5-и нагоре са по 45 минути. При по малките ученици, тоест тези от 1 до 4 клас, дейностите се разпределят дневно в рамките на 2 учебни часа, тоест общо са 6 – 2 часа за спорт и отдих, в които е включен и обядът, 2 часа за писане на домашните и подготовка и 2 часа за занимания по интереси. При учениците от 5-и до 7-и клас тези дейности се разпределят седмично, тъй като тяхната програма е по-натоварена, а общият им брой трябва да е не по-малко от 6 учебни часа. Например, всеки от дните би могла да се извършва само една от дейностите, а не всички наведнъж.

Детето ми ще спортува ли по време на занималня?

Да, в занималнята е включено време за отдих и спортни дейности. Неговата цел е  да развие здравословните навици на учениците и също така да им осигури време за почивка и обяд. Обядът се осъществява групово, всички децата отиват заедно с учителя. А от финансова гледна точка е различно във всяко училище. На някои места обядът всъщност е една от закуските, които се раздават безплатно, но на други ги водят в заведение и хапват там. Ролята на паузата за обяд е да осъществи плавен преход към дейността по самоподготовка. Почивката и физическата активност трябва да се провеждат в помещение, различно от онова за самоподготовка, за да може детето да си почине пълноценно.

Какво правим с домашните?

Основната цел на занималнята е детето да си научи уроците, да навакса с неща, които е пропуснало или не разбира, и да се подготви за предстоящите контролни. С други думи, ако учителят на занималнята е подготвен и се занимава с детето ми, то сякаш посещава частен урок, на който му се обръща по-специално внимание, без да се налага да плащам за това. Полуинтернатните групи са средство децата да осмислят наученото в часовете. По време на тези дейности детето  усвоява нови начини и методи за рационално учене, например как да запомня материала по-лесно, какви асоциации да използва и т.н. През този период от сутринта или следобеда учениците се подготвят за предстоящите класни и контролни и пишат домашните си, като самостоятелно се организират и създават план, който да следват. За да са ползотворни часовете за самоподготовка, учителят, който отговаря за тази дейност, обикновено се консултира с преподавателите по съответните предмети

Време за хобита и игри

След като са приключили със задачите си, децата имат и време да се държат като такива, тоест да поиграят и да развиват интересите си. От значение е възрастта на децата, за да може времето да бъде прекарано продуктивно.  Не е задължително хобитата да са свързани с учебния материал. Учителят разделя децата по групи, а самите дейности са записани в програма на училището за занималнята. Дейности по интереси представляват например рисуване, изработване на оригами, занимания с музика, игри, които развиват различни личности качества – отговорност, самостоятелност, креативност и прочие.

 • Източници

  Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО):

  чл. 53, ал. 1 – средищни училища;

  чл. 102, ал. 2 – относно организацията на учебния ден.


  Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование:

  чл. 16 – относно осъществяването на полудневното и целодневното обучение;

  чл. 17, ал. 2 – относно формата на организация на целодневното обучение;

  чл. 18, ал. 2 – относно съгласието на родителя;

  чл. 19 – относно задължителната учебна програма, която всяко училище изработва;

  чл. 20, ал. 1 – относно протичането на деня, съчетаването на дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси със задължителните учебни предмети

  чл. 21 относно сформирането на групи за провеждане на дейностите

  чл. 22, ал. 1 – относно продължителността на дейностите;

  чл. 22, ал. 2 – относно продължителността на дейностите за децата от 1 и 2 клас;

  чл. 23, ал. 1 – относно разпределението на дейностите, разпределение при учениците от 1 до 4 клас;

  чл. 23, ал. 2 – относно разпределението на дейностите, разпределение при учениците от 5 до 7 клас;

  чл. 24, ал. 1, т. 1 – относно дейностите по организиран отдих и физическа активност, цели на дейността;

  чл. 24, ал. 1, т. 2 – относно дейностите по организиран отдих и физическа активност, ролята на паузата в прехода между дейностите;

  чл. 24, ал. 2 – относно дейностите по организиран отдих и физическа активност, провеждането в различно помещение;

  чл. 25, ал. 1, т. 2 – относно дейностите по самоподготовка, усвояване на нови начини за учене;

  чл. 25, ал. 1, т. 3 – относно дейностите по самоподготовка, подготовката на домашни, проекти и задачи;

  чл. 25, ал. 7, т. 3 – относно дейностите по самоподготовка и консултацията на учителят, водещ занималния, с другите учители по предметите;

  чл. 26, ал. 1 – относно заниманията по интереси, които не е задължително да са свързани с учебния материал;

  чл. 26, ал. 2 – относно заниманията по интереси и дейностите, които са записани в програмата.

  НАРЕДБА № РД-02-20-3 ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

  чл. 15, ал. 1, 2, 3, 4 – относно изскванията, посочени в заданието за проектиране за конкретната сграда, по отношение на: 1. здравните и санитарно-хигиенните изисквания към сградите; 2. осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; 3. факторите на жизнената среда; 4. техническите правила и нормативи за системи за отопление и охлаждане

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Ивана Илчева

Ивана Илчева

автор

Ивана е студент по Право в Софийския университет. Обича да чете класически литературни произведения, да кара колело и да пътува из Европа. По природа е идеалист, вярва, че ценностната система и готовността на хората да поемат отговорност за действията и бездействията си са най-важните атрибути на гражданското общество и това, дали ще живеем по-добре, зависи от самите нас. В тази връзка, макар и Ивана да е още в самото начало на юридическата си кариера, тя мечтае да се посвети на кауза, свързана с подобряване положението на българите, което от своя страна няма как да не е свързано с повишаването на правната култура на нацията.

Свързани статии