Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Имам ли права в таксиметровия автомобил?

Автор:
Имам ли права в таксиметровия автомобил?

Имам нужда да се придвижа бързо и удобно до определена дестинация. Затова не ми върши работа градския транспорт., нито пък маршрутките.  Вдигам ръка, отивам на таксиметрова стоянка или се обаждам по телефона – вече съм в таксито и приключението ми започва. Какви са изискванията към автомобила и задълженията на таксиметровия водач? Какво да сторя, ако съм недоволен от извършената услуга?

Като за начало, ако съм решил да избера таксиметров автомобил от предварително обозначена стоянка, аз съм абсолютно свободен в избора си, независимо от мястото на таксито в колоната на чакащите таксиметрови автомобили.

Изисквания към таксиметровия автомобил са следните:

 • знак “ТАКСИ”, трайно закрепен за покрива на автомобила, светещ през тъмната част на денонощието, на който на бял фон с черни букви е изписано “Такси”. Знакът “Такси” трябва да бъде трайно закрепен по време на работа върху покрива на автомобила или специално монтирано за целта устройство;
 • касов апарат;
 • да има залепен на видимо отвън място вдясно на предното стъкло и в салона на арматурното табло, както и на стъклата на двете задни врати стикер за цените, включващ – наименованието на фирмата превозвач, цената за един километър пробег по дневна и нощна тарифа в населено място, както и тарифата за извън населено място, цената на повикване. Важно! Цената за повикване на адрес не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа с повече от 50%; първоначалната такса не може да надвишава цената за един километър пробег по съответната тарифа в населено място с повече от 50%, а цената за една минута престой не може да надвишава 50% от цената за един километър пробег по съответната тарифа.

Водачът може да качи друг пътник в таксиметровия автомобил само след моето съгласие. Ако съм се съгласил, то ще платя стойността на извършения превоз в момента на освобождаване на автомобила от моя страна. Водачът след всяко заплащане изчиства текущите показания на апарата. Ако съм се качил в същия автомобил, след като първият пътник е дал съгласието си, то ще платя превоза си по новите показания на апарата, т.е. след слизането и плащането на първия пътник.

След наемане на автомобила, водачът задължително включва таксиметровия апарат и ме превозва по избрания от мен маршрут, а в случай че не познавам града и не мога да посоча маршрут, той е длъжен да избере най-краткия път до желаната дестинация освен ако не пожелая друго. Периодът от 6 до 22 ч. се счита за дневна тарифа, а от 22 до 6 ч. – за нощна.

След приключване на превоза, водачът задължително ми издава касова бележка за извършената таксиметрова услуга. Мога да поискам и фактура, към която се закрепва и издадената касова бележка.

При повреда на таксиметровия апарат по време на превоз водачът може да договори с мен стойността на изминатия път в зависимост от пробега и тарифата. Това се прилага само в случаите, когато повредата на таксиметровия апарат не позволява отчитане по него.

Водачът може да откаже да ме превози само в случаите, че:

1. прецени, че е застрашена сигурността му;

2. аз съм в явно нетрезво състояние или под въздействието на друго упойващо вещество;

3. аз съм с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят автомобила;

4. ако откажа да си поставя обезопасителния колан.

Контролът по прилагането на горните изисквания  към таксиметровия автомобил и неговия водач при превоз на пътници се осъществява от Изпълнителната агенция “Автомобилна администрация” и контролните органи на МВР.

При съмнения, че ми е била завишена сметката (т.нар “помпи”изкуствено повишаване на изминалите километри, което се отразява на цената на превоза ми) или съм таксуван по тарифи, неотговарящи на посочените в стикерите, както и при оплаквания за качеството на обслужването, имам право да предявя рекламация пред фирмата, към която конкретният водач извършва таксиметровия превоз в 30-дневен срок.

Важно! Задължително трябва да пазя касовата бележка и да я приложа към подадения сигнал или рекламация.

Телефоните за контакт с Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.  за различните населени места мога да открия тук.

Мога да предявя жалбата си и чрез Комисията за защита на потребителите. Националният телефон на потребителя за контакт с Комисията е 0700 111 22.

Когато всички извънсъдебни възможности за решаване на спора са изчерпани, то мога да предявя иск в съда в едногодишен срок, като предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

* От рубриката ни “Предложи Право

Актуализира: Румяна Йорданова

 • Източници

  § Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници
  чл. 21 – относно изискванията към обозначения на таксиметровия автомобил, както и цената на превоза;
  чл. 36 – относно правото ми на избор на таксиметров автомобил;
  чл. 37 – относно превозването на пътници с различни дестинации;
  чл. 38 – относно изискването за включен касов апарат по време на превоза;
  чл. 39 – относно задължителното издаване на касова бележка и/или фактура;

  чл. 41 – относно времевите граници на дневната/нощната тарифи;

  чл. 43 – осносно възможността за договаряне на цената при повреда в касовия апарат по време на превоза

  чл.  44 – относно правото на водача да откаже да ме превози в автомобила си;

  чл. 48 – оносно контрола по прилагане на Наредба № 34.

  § Наредба № 35 за функционалните и техническите изисквания към електронните таксиметрови апарати с фискална памет
  чл.20
  – относно задължителното издаване на касова бележка и/или фактура.

  § Закон за автомобилните превози
  чл. 73, ЗАП – относно правото ми на рекламация на услугата;
  чл. 74, ЗАП – относно едногодишния срок за правото ми на рекламация;

  чл. 75, ЗАП – относно правото ми на иск пред съда;

  чл. 76, ЗАП – относно правото ми на иск пред съда.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петър Кьосев

Петър Кьосев

автор

Петър върви по ръба между строгия официален стил на правото и полета на въображението в областта на дизайна и фотографията. Завършил е „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Интересът му е насочен към гражданскоправните науки. Убеден е, че всеки трябва да отстоява правото си на перспектива за развитие в собствената си страна. Както и в това, че преди да потърсиш правата си, трябва да имаш отговорността да спазваш задълженията си. Обожава киното, а без музика не може да живее. Както и без приятелите си. Лятото мечтае за снега в планината, а зимата - за солта в морето. Спортът му е хоби, въпреки че все по-малко време му остава за него.

Свързани статии