Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Oтопление, вентилация и климатизация (ОВК ) – правната страна

Автор:
Oтопление, вентилация и климатизация (ОВК ) – правната страна

Аз съм инвеститор. Предстои ми да построя жилищна сграда. Имам инвестиционен проект, както и разрешение за строеж. Но бих искал да науча повече за системите за отопление, вентилация и климатизация, които са задължителни, за да мога да изпълня проекта си.

Кога се проектират системи за отопление, вентилация и климатизация (ОВК)?  

Задължително е да поставя система за отопление в: 

 • обществена сграда с площ по-голяма от 50 кв.м;
 • производствени помещения, в които пребивават хора поне 4 месеца през зимния период;
 • сгради и помещения, в които по технологични причини се налага да бъде проектирана такава система (напр. съхранявам предмети, за чието правилно съхранение е необходима определена температура).

Трябва да проектираме вентилация във всички помещения, в които пребивават хора.  Когато няма възможност за директно проветряване на помещението, проектирам механична вентилация, а в останалите случаи – естествена или комбинирана ( естествена и механична). Тоест, ако помещението има прозорци, ще използвам естествена или комбинирана система за вентилация. Ако няма такива, трябва да поставя механична система за вентилация. Нужно е да проектирам вентилация на склад само ако в него се съхраняват токсични вещества или когато вследствие от дейността, която се извършва в склада, се отделят някакви пожароопасни, взривоопасни или вредни вещества. Необходимо е, ако например имам склад, в който съхранявам вещества, нужни за работа в лаборатория. Важно! Не бива да допускам преминаване на замърсен въздух от едно помещение в друго дори и с по-ниска концентрация на вредни вещества.

Системата за климатизация не е задължителна. Тя се проектира, когато това се изисква от задачата на проекта и се използва, за да се достигнат параметри на въздуха в сградата през лятото. Може да бъде проектирана за комфорт на хората в сградата или да се изисква от проекта за сгради, които служат за болнични заведения, музеи и други.

Защо са необходими системите за отопление, вентилация и климатизация (ОВК)?

Проектираната система за отопление осигурява нужната температура на въздуха в сградите през зимата. 

Система за вентилация е нужна, за да: 

 1. осигуря необходимото количество въздух на обитателите на сградите;
 2. осигуря необходимото количество въздух за разреждане на опасни вещества в помещения (напр. ако съхранявам такива в склад); 
 3. бъдат уловени опасните вещества и миризми на мястото, където се отделят – напр. в химическа лаборатория;
 4. се отведат топлината и влагата от помещенията и др. 

Система за климатизация пък служи, за да осигуря топлинен комфорт в жилищни сгради, сгради за обществено обслужване или производствени сгради. 

Важно! Когато сградата ми има зони с различно предназначение, напр. офиси  и складове, трябва да предвидя отделни системи за отопление, вентилация и климатизация за всяка от тях. 

Кой изготвя проекта за ОВК?

Проектът за системи за отопление, вентилация и климатизация възлагам въз основа на писмен договор. Мога да го възложа само на правоспособен инженер, който има образователно-квалификационна степен “магистър” в областта на техническите науки с направление “Енергетика” по специалност, която е свързана енергопреобразуващи технологии и енергийна ефективност в сгради и промишлени обекти, както и техника за отопление, вентилация, климатизация и хладилна техника. 

Какво задължително включва проектът за ОВК?

В проекта за отопление, вентилация и климатизация, включвам 3 части:

 1. чертежи – планове, схеми на помещенията, инсталациите и др.;
 2. обяснителна записка – общи изисквания, данни за изпълнение на проекта и др.;
 3. изчисления – летен-зимен или дневен-нощен режим на работа, рационално използване на инсталациите и др. 

 • Източници

  Наредба № 15/28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия:

  чл. 206 – относно това кога се поставя система за отопление;

  чл. 282, ал. 1 – относно това кога се поставя вентилация в помещения;

  чл. 282, ал. 3 – относно механичната вентилация;

  чл. 282, ал. 2 – относно естествената и комбинираната вентилация;

  чл. 283 – относно вентилацията в складове с токсични вещества;

  чл. 284 – относно задължението да не се допуска да преминава замърсен въздух от едно помещение в друго;

  чл. 189 – относно необходимостта от система за отопление;

  чл. 190 – относно необходимостта от система за вентилация;

  чл. 191, ал. 1 – относно необходимостта от система за климатизация;

  чл. 192 – относно зони с различно предназначение;

  чл. 187 – относно възлагане на проект за системи за ОВК.

  Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти:

  чл. 81 – относно частта за чертежите;

  чл. 82 – относно обяснителната записка;

  чл. 83 – относно изчисленията.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Натали Жекова

Натали Жекова

автор

Натали е студент по Право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Правото е нейна мечтана сфера за развитие от малка. Обича изкуството, книгите и да пътува. Открива значимостта на правото навсякъде около нас и вярва, че неговото разбиране е важно за всеки.

Свързани статии