Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Признаване на трудов стаж, придобит в чужбина

Автор:
Признаване на трудов стаж, придобит в чужбина

След няколко години, прекарани извън България, най-сетне реших да се завърна в родината. Работих по своята специалност, но искам да разбера дали у нас ще ми се признае трудовият стаж, който натрупах там. Как да подготвя документите, издадени от работодателя ми преди окончателното ми завръщане? Трябва ли да посетя някоя институция в България, за да съобщя за това? Има ли значение коя е държавата, в която съм работил?

Какво всъщност е трудовият стаж?

Това е времето, през което съм работил по трудово правоотношение. Ако не съм назначен на трудов, а на друг договор (например граждански договор), по който да работя и да ми се заплаща за това, не може да ми се зачита трудов стаж. Същото е и ако упражнявам свободна професия. Трудовият стаж, натрупан в чужбина, ще се зачита за такъв, ако законът на съответната държава счита отношенията ми с работодателя ми за трудови. 

Признава ли ми се трудов стаж, ако съм работил в границите на Европейския съюз?

Да. Признава се не само ако съм работил в държава-членка на Европейския съюз, но и ако съм работил в държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), както и в Конфедерация Швейцария. Признава ми се за трудов стаж и времето, в което съм заемал длъжност в институция на Европейския съюз. 

Признава ли ми се трудов стаж, ако съм работил в държава, която не е членка на Европейския съюз?

Тук отговорът не може да бъде еднозначен. Трябва да проверя дали България има сключен договор или спогодба със съответната държава. Например България има множество сключени договори за социална сигурност:

 • с Руската федераци. Не се включват държавните служители, военнослужещи от въоръжените сили, лица от ръководния състав на органите на МВР и членовете на техните семейства. 
 • Канада.
 • Тунис.
 • Израел.
 • Корея.
 • Молдова.
 • Украйна.

Както и с редица други държави.

За съжаление все още няма сключен такъв договор със САЩ, където има изключително голям брой работещи сънародници.

Какви документи са ми необходими, за да докажа трудовия си стаж, придобит в друга държава?

Доказването на трудовия ми стаж е важно с оглед на кандидатстването ми за работа на места, където по закон се изисква наличието на такъв. Тези документи са различни за всеки вид дейност, която съм извършвал/а на територията на друга държава, но общото е едно – те трябва да бъдат преведени на български език и заверени съгласно процедура, приложима между България и съответната държава. 

Признаване на документи, издадени в чужбина

В повечето случаи  е достатъчно документът, който ще представя във връзка с признаването на трудовия ми стаж, натрупан в друга държава, да е удостоверен с апостил (apostille) от съответния орган на чуждата държава. След поставянето му е необходимо документът да се преведе на български език и да се завери в МВнР в София.

Апостилът е вид щемпел, който се поставя в края на документа, издаден от държавен орган на определена държава. Документите с апостил се признават във всяка една от държавите, които са страни по Хагската конвенция от 1961 г., включително България. 

В случай че между държавата, в която са ми издадени документи, и България има сключен договор за правна помощ, поставянето на апостил върху конкретния документ не е необходимо. При тези случаи документът единствено трябва да се преведе на български език и да се завери в МВнР в София. На страницата на МВнР има списък на държавите, с които България има сключени договори за правна помощ.

Как да получа информация?

Освен близките и приятелите ми, които ще се зарадват да ме видят, едно от местата, които трябва да посетя е Националния осигурителен институт, за да получа своя персонален код, чрез който мога да проверявам осигурителния си статус през интернет. С този код мога да се снабдя от най-близкото териториално поделение на НОИ или негов филиал само срещу лична карта. Кодът не може да ми бъде изпратен по пощата, трябва да си го получа лично. Мога и да упълномощя някого, но само с нотариално заверено пълномощно. Повече за това мога да науча от тук.

Информацията за осигурителните вноски, които съм плащал/а в чужбина, НОИ ще получи по служебен път от компетентната институция в съответната държава и ще направи корекции в своята база данни. Целта е да бъдат възстановени осигурителните ми права в България, за да мога да получавам при необходимост обезщетения за болест, майчинство, безработица или пък за да придобия един ден право на пенсия в България.

Правото е създадено като част от проекта “Гид на новодошлия”.

“Гид на новодошлия” е проект на Сдружение “Тук-там” и включва полезна информация за всеки новозавърнал се – как да си намери жилище, да легализира дипломата си, да намери работа, информация за здравните осигуровки и още интересни и вдъхновяващи статии.
Можеш да го изтеглиш онлайн, докато си още в чужбина или когато си вече в България и да прочетеш нашите съвети към завръщащите се, написани кратко и ясно.

 • Източници

  Кодекс на труда (КТ):

  чл. 351, ал. 1 – определение за трудов стаж;

  чл. 351, ал. 2 – относно признаването на трудов стаж, придобит в чужбина.

  Правилник за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа:

  чл. 4, чл. 8 – относно реда за легализиране на документи от чужбина.

  Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове:

  чл. 4 – относно удостоверяването с апостил.

  Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада

  Договор за между Република България и Руската федерация за социална сигурност

  Договор между Република България и Молдова за социално осигуряване

  Договор между Република България и Украйна за социално осигуряване

  Спогодба за социална сигурност между Република България и Тунизийската република

  Спогодба за социална сигурност между Република България и Държавата Израел

  Спогодба за социална сигурност межди Република България и Република Корея

  Официална страница на Министерството на външните работи на Република България

  Официална страница на Националния осигурителен институт

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Маргарита Иванова

Маргарита Иванова

автор

Маргарита е завършила “право” в Русенски университет “Ангел Кънчев” през 2016 г, а в момента работи като юрисконсулт в търговско дружество. Професионалните й интереси са в областта на наказателноправните науки, търговското и семейното право. Обича да пътува на дълги разстояния, а в свободното си време изучава древните цивилизации. В “Pravatami.bg” продължава да учи с удоволствие и да помага на хората в търсене на знанието.

Свързани статии