Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Кога е безопасно в асансьора?

Автор:
Кога е безопасно в асансьора?

Клаустрофобията е една от най-разпространените фобии, особено при наличието на много хора в тясното пространство като асансьора. Липса на реална или илюзорна възможност да избягам, веднага щом аз пожелая това. Близостта на чужди за мен хора. Всичко това може не на шега да си поиграе със сетивата ми и да предизвика параноя в и без това оределия въздух…

Кога в асансьора е безопасно?  

Експлоатацията на асансьор се счита за безопасна по смисъла на закона: 

 • Когато асансьорите съответстват на изискванията за устройство и безопасна експлоатация.
 • Когато са регистрирани пред органите за технически надзор.
 • Когато на асансьорите е извършен технически преглед.

Ползватели и лица по поддръжката – двете страни в договора по сигурност в асансьора, който използвам.

Спрямо вида на сградата на преден план изниква въпросът – Кой е ползвател според буквата на закона?

 • Накратко ползвател е собственикът или всяко физическо или юридическо лице, което ползва съоръжения с повишена опасност (наред с асансьорите такива са и съдовете, работещи под налягане; газовите съоръжения; въжените линии и ски влекове; повдигателните съоръжения.) по силата на договор или на друго правно основание.
 • Следователно аз съм ползвател на асансьора не само като съсобственик и част от етажната собственост, но дори и в качеството си на наемател на апартамент в сградата например.

От изключително значение за безопасността ми е дейността на лицата, които поддържат асансьорите, да бъде навременна. Но кои са тези лица? И каква е връзката им с мен?

 • Представителите на етажната собственост са длъжни да сключат писмен договор за поддържането, преустройването и ремонтирането на асансьорите. 
 • Същите са длъжни и да подават заявление всяка година за извършване на периодичен технически преглед до органа за технически надзор, пред който преди това асансьорът е бил регистриран. 

Но колко често?

Важно! Първият периодичен технически преглед трябва да се извърши не по-късно от две години след датата на пускане на асансьора. Всяка следваща проверка е на всеки 12 месеца!

 • Хората, които ще се занимават с поддръжката, трябва да бъдат вписани в регистъра за лица, извършващи такава дейност към ДАМТН. 
 • Искам да проверя, дали лицето, с което ще сключа договор за техническа поддържка, е спазило по-горните изисквания. Справката е възможна на сайта на ДАМТН, където след посочване на града, в който е сградата, ще мога да проверя дали лицето, с което възнамерявам да имам по-нататъшни договорни отношения, е сред имената в публичния регистър.
 • Фирмите за поддръжка са задължени да осигуряват 24-часово непрекъснато аварийно обслужване на асансьорите (а именно да освобождават заседнали пътници; да оказват помощ при аварии и злополуки; да спират асансьора при технически неизправности). Задължителни са и ежемесечните редовните проверки за функционалност на асансьора! 

Кога законът налага спирането на даден асансьор поради неизправност?  

Лицата, които поддържат асансьорите, имат абсолютното право да спрат от експлоатация всеки асансьор, без изключение, при наличие на някоя от следните неизправности. 

 • Кабината се движи при отворена шахтна врата.
 • Отворена/ незаключена шахтна врата и кабина, намираща се извън зоната на спирката (най-често заседнал асансьор между два етажа). 
 • Счупено или липсващо стъкло на асансьорната врата. 
 • Силен шум, неравномерно движение, наличие на вода в шахтата. 
 • Липса на осветление в кабината.
 • Неработещо устройство за контрол на товара/сигнализация за претоварване. 
 • Нефункциониращо устройство за двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора.
 • Друга техническа неизправност, нарушаваща безопасността ми на ползвател.

Да, правилно разбирам! Освен табелката с допустимия максимален брой хора в асансьора, трябва да има и сигнализиране за претоварване или просто отказ на асансьора да бъде задвижен. Всяко друго “случайно стечение” на асансьорните обстоятелства не би било безопасно за мен и останалите ползватели.

Следва другият кошмарен сценарий. Токът спира. А аз съм в капана на спрял асансьор. Запазвам спокойствие и се доверявам, че техническият преглед е свършил своята работа! В случай на прекъснато захранване всеки асансьор трябва да разполага с устройства, които да възпрепятстват евентуално свободно падане или неконтрулируемо движение. 

Задължение на етажната собственост е да информира регионалния отдел на Главна Дирекция “Инспекция за държавен технически надзор” (ГД “ИДТН”) за всяка авария и злополука, възникнала при експлоатацията на асансьора. Освен това е важно да запазя обстановката в кабината до пристигане на служителите такава, каквато е, в случай че това не създава допълнителна опасност от възникване на последващи аварии или нови злополуки.

 • Източници

  Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП):

  чл. 32 – относно видовете съоръжения с повишена опасност;

  чл. 36, ал. 1 – относно договора между ползвателите на асансьор и лицата, извършващи техническа поддръжка и надзор;

  пар. 1, т. 9 – относно дефиниране на термина “ползвател”.

  Наредба за безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори (НБЕТНА):

  чл. 7а – относно обстоятелствата, при които не се допуска експлоатацията на асансьор;

  чл. 9, ал. 1, т. 5 – относно денонощното техническо обслужване на асансьорите;

  чл. 9, ал. 2 – относно проверките за функционалност на асансьора;

  чл. 9, ал. 4 – относно пристигането на асансьорен техник в случай на авария;

  чл. 10 – относно задълженията за уведомяване на лицата, които поддържат асансьорите изправни;

  чл. 32 – относно уведомяването от страна на ползвателите в случай на инцидент или авария.

  Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори (НСИОСАПУА):

  Приложение № 1 към чл. 7, т. 1, подт. 1.4.1 – относно задължението за сигнализиране за претоварване;

  Приложение № 1 към чл. 7, т. 3, подт. 3.2. – относно случая с прекъснато електрическо захранване.

 

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Петилина Петрова

Петилина Петрова

автор

Петилина завършва специалност Право и Правни науки в правния факултет на Вестфалския Вилхелм университет, град Мюнстер, Германия. След издаването на две самостоятелни стихосбирки и множество литературни участия у нас и в Германия, тя прегръща с радост идеята на Правата ми, да разкодира законите на разбираем и точен език, почерпила опит от своето обучение и живот извън родината.

Свързани статии