Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Как да основа фен клуб на любимия си спортен отбор?

Автор:
Как да основа фен клуб на любимия си спортен отбор?

С приятелите ми сме големи фенове на националния отбор по волейбол – събираме се редовно да ги гледаме, ходим често на мачовете им в София и Варна. Оказа се, че се събрахме голяма група поддръжници и си казахме – хайде да си направим фен клуб!

Какво представлява спортният фен клуб?

По своята същност това, което се каним да основем с моите приятели, е сдружение с нестопанска цел, по-точно – в частен интерес. Това е така, защото, основавайки го, задоволяваме предимно своята потребност да изявим публично привързаността си към отбора.  

Как се учредява фен клуб?

За да учредим фен клуба, ние трябва да изпълним изискванията, които се предвидени в закона. Най-важните стъпки са:

 • да се съберем минимум трима основатели;
 • да съставим устав, който съдържа: 
  • наименованието, което трябва да е уникално;
  • седалището;
  • целите на нашето сдружение, които следва да отговарят на предмета на извършваната от нас дейност – в случая – да разпространяваме славата и да подкрепяме нашия любим отбор;
  • определянето вида на дейността – тя трябва да отговаря на целта ни
  • органите на управление – общо събрание, управителен съвет и др.;
  • клоновете – ако фен клубът ни се базира например в няколко града;
  • правомощията на органите на клуба;
  • правилата относно начина на представляване на клуба;
  • правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството;
  • срока, за който е учреден клуба, ако има такъв;
  • реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществени (членски) вноски;
  • начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите (в случай, че прекратим сдружението).
 • да подготвим искане за вписване  на клуба, което трябва да внесем за разглеждане в окръжния съд. Съдържанието на искането:
  • името и адреса на лицето, направило искането – в случая моето и на приятелите ми – учредители;
  • вида, наименованието и седалището на юридическото лице, които се съдържат в устава ни;
  • обстоятелството, чието вписване се иска – в случая – учредяването на сдружение.

За необходимите документи, които трябва да се приложат към него, мога да науча повече тук: Регистрация на сдружение в частна полза.

Важно е да знам! От 1 януари 2018 г. влизат в сила изменения и допълнения на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с които се създава Регистър за юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията. Затова, ако до края на 2017 г. регистрирам или съм регистрирал своя фен клуб, в срок до 31.12.2020 г. трябва да подам заявление за пререгистрация на клуба. Няма да дължа такса за тази услуга. 

Какво може и не може да прави фен клубът?

Както установихме, нашият фен клуб е сдружение. От това логично следва, че неговите цели и предмет на дейност трябва да са в рамките на Конституцията и законите, защото противното се счита за условие за прекратяване на дейността на клуба ни. Следователно, ако основна цел на клуба ни е да популяризираме и подкрепяме развитието на националния волейболен отбор, да работим в помощ на просперитета на волейбола на национално ниво, то несвойствено би било от името на клуба да извършваме дейности в сферата на туризма или кулинарията или пък такива, които пропагандират омраза към други отбори.

Какви са правата и задълженията ми като член на фен клуба?

Ако не искам да създавам клуб, а просто да се присъединя към такъв, също има определен ред. За да стана част, трябва да заплатя (и да плащам регулярно) членска вноска, ако такава е предвидена в устава на клуба. Ако не заплащам редовно членския си внос и не участвам в дейността на клуба, мога да бъда отстранен от членския състав. Като член вече имам правото да участвам в управлението на клуба, да бъда информиран за дейността му, да се ползвам от имуществото му и от резултатите от дейността му, по ред предвиден в устава. 

 • Източници

  Закон за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ):

  чл. 13, ал.1, т.3, подт. б – относно основание за прекратяване на членството;

  чл. 18 – относно изменията и допълненията на ЗЮЛНЦ;

  чл. 20 – относно съдържанието на устава;

  чл. 21, ал. 2 – права, произтичащи от членството;

  чл. 21, ал. 3 – задължения, произтичащи от членството;

  чл. 22, ал. 4 – относно задължения на членовете;

  пар. 25, ал. 1 от преходни и закл. разпоредби – относно измененията и допълненията в ЗЮЛНЦ.

  Гражански процесуален кодекс (ГПК):

  чл. 597 – относно подаване на заявление за вписване към окръжния съд;

  чл. 600 – относно искане за вписване;

  чл. 601 – относно съдържанието на искането за вписване на ЮЛ към Агенция по вписванията.

  Конституция на Република България (КРБ):

  чл. 44, ал. 2 – относно рамките на свободата на сдружаване.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Диляна Георгиева

Диляна Георгиева

автор

Диляна е студент по право в СУ „Св. Климент Охридски”. Има разностранни интереси – обича да спортува, да чете, да научава всеки ден по нещо ново. Интересува се и от доброволчески дейности – към момента членува в сдружение “ПраВодач”, чиято цел е да разясни неясните текстове на закона пред учениците. Харесва й винаги да е заета с ползотворни дейности – да намира смисъл в това, с което се занимава.

Свързани статии