Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво представлява отменителният (павлов) иск?

Автор:
Какво представлява отменителният (павлов) иск?

Шах с пешка. Чувството е неприятно. Осъдих длъжника си, но се оказа, че не мога да събера парите си, защото той вече е разпродал имуществото си. През известен период от време е отчуждавал недвижими имоти, върху други е учредявал ипотеки, продавал е движимите си вещи и други свои права, с което е целял именно да затрудни удовлетворяването ми в качеството ми на кредитор. За щастие имам право да се защитя чрез така наречения “отменителен иск”.

Какво представлява отменителният иск?

Отменителният иск ми дава право да искам да бъдат обявени за недействителни спрямо мен действията, с които длъжникът ми ме е увредил. “Недействителни спрямо мен” означава, че що се отнася до мен тези действия все едно никога не са извършвани.

Това означава например, че ако длъжникът е дарил свой недвижим имот единствено с цел да не мога по-късно да си събера парите чрез неговата принудителна продажба, аз мога предява иск във връзка с дарението. Ако искът ми бъде уважен, спрямо мен ще се счита, че дарението никога не е извършвано. Аз ще мога да инициирам публична продан на имота все едно е на моя длъжник и да се удовлетворя от цената при продажбата.

Лицата, срещу които упражнявам правото си на отменителен иск, са длъжникът и лицето, с което той е договарял – така нареченото “трето лице”.

Какви са предпоставките, за да предявя отменителен иск?

За да бъде моят отменителен иск обявен за основателен, е необходимо да са налице определени условия, които мога да обобщя в няколко групи.

  • Имам възникнало и непогасено вземане, т.е. съм кредитор

Това означава, че длъжникът ми дължи нещо. Това най-често е парична сума, но може да бъде също и движима вещ или пък някакво задължение по договор.

Bажно! Не е необходимо да съм осъдил длъжника във връзка с вземането си.

  • Да има увреждащо действие на длъжника спрямо мен

Поведението на длъжника трябва да се изразява в извършването на някакво правно действие, например дарение. Ако той просто разруши своя недвижим имот, за да не мога аз да искам публичната му продажба, няма как да искам това действие да бъде отменено.

Действието, което искам да бъде отменено, трябва изначално да бъде правомерно. В горния пример това означава, че направеното дарение си е съвсем действително и спрямо всички останали длъжникът вече не е собственик. Единствено спрямо мен ще се приеме, че той все още е собственик.

Важно! Увреждащото действие трябва да е извършено след момента на възникване на моето вземане.

Ако длъжникът ми е дарил имота си преди да задлъжнее към мен, аз няма да мога да искам то да се отмени и имотът да бъде продаден на търг.

Действието трябва реално да бъде увреждащо, т.е. то да прави невъзможно или да затруднява удовлетворяването на моето вземане. В единия случай става въпрос за пряко намаляване на имуществото на длъжника, както е при дарението на имота. Възможно е обаче той да не дари имота, ами да го ипотекира в полза на някоя банка. В тази хипотеза, ако имотът бъде продаден принудително, банката ще получи всичко като обезпечен кредитор.

  • Да има знание за увреждането

Във всички случаи ще бъде необходимо да докажа пред съда, че при извършване на съответното действие, длъжникът ми е знаел, че ме уврежда. Това като цяло няма да е трудно, защото се предполага, че длъжникът е наясно с факта, че отчуждаването на негово имущество по безвъзмезден начин ще затрудни моето удовлетворяване.

Не така стои обаче въпросът, когато искам да бъде отменена възмездна сделка. Възмездни са сделките, при които насрещната страна е дала нещо на моя длъжник в замяна на извършеното действие. Например имотът не е дарен, ами е продаден или пък е учредена ипотека срещу отпуснат кредит. Законът защитава интересите на третото лице.

Важно! Когато искам отмяна на възмездна сделка, трябва да докажа, че лицето, с което длъжникът ми я е сключил, също е знаело, че тази сделка ме уврежда.

В изрично предвидени от закона случаи знанието се презюмира, тоест приема се, че третото лице, с което длъжникът е договарял, е знаело за увреждането ми до доказване на противното. Това е така, ако третото лице е мой съпруг, низходящ (син, внук и т.н.), възходящ (баща, баба, дядо), брат или сестра. При тези хипотези доказателствената тежест се прехвърля върху третото лице. Вече то трябва да докаже, че не е знаело, че ме уврежда.

Изключения

Някои действия не могат да бъдат отменени по този ред. Такива са, на първо място, действията на длъжника, които зависят от чисто личната му преценка, например решението дали да приеме, или не наследство. На следващо място, това са действия, които засягат неимуществени или несеквестируеми права на длъжника. Това са такива права, от които аз, така или иначе, нямам възможност да се удовлетворя принудително и в тази връзка не съм и увреден от факта на тяхното отчуждаване.

(*) От рубриката ни “Стани автор”

Автор: Кристина Караколева

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии