Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Какво наказание ме очаква, ако дам лъжливи показания?

Автор:
Какво наказание ме очаква, ако дам лъжливи показания?

Дадох лъжливи свидетелски показания… По принцип не съм такъв човек, спазвам закона, но онези хора, срещу които трябваше да свидетелствам, ми се сториха опасни. Уплаших се и излъгах в съда. Колко е сериозно това, което направих?

Какво е лъжесвидетелство?

Лъжесвидетелството е престъпление срещу правосъдието, което мога да извърша, ако устно или писмено пред съд или друг надлежен орган на властта. Надлежни органи на властта са тези органи, които имат правото да предизвикат наказателно преследване. Това са съдът, прокуратурата и разследващите органи:

  • дам лъжливи свидетелски показания;
  • премълча истината;
  • представя в съда фалшива писмена декларация.

Разхождах се на улицата с дъщеря ми, когато видях как двама мъже пред очите ми разбиха една кола и я подкараха. След известно време ме призоваха в съда като свидетел за това престъпление, но научих че тези негодници живеят близо до дома ми. А ако направят нещо лошо на детето ми?! Реших, че не искам проблеми и премълчах истината, но в последствие осъзнах, че извършеното от мен също е престъпление.

Престъпление… и наказание?

Вече разкриха, че показанията, които съм дал/а в съда са фалшиви. В момента срещу мен е започнато наказателно производство. Ами сега? Мога ли да вляза в затвора?

Да. Наказанието, предвидено за това, че съм представил невярна писмена декларация е до три години затвор, а в случай че съм дал лъжливи свидетелски показания, то наказанието, което ме очаква е до пет години затвор.

Oбвиниха ме и отрекох вината си. Това ще се брои ли?

Обстоятелствата се стекоха така, че се забърках в престъпление. Осъзнавам, че в живота си човек винаги има избор как да постъпи, а аз допуснах грешка и нямам оправдание, но когато се изправих в съда като обвиняем не можах да поема отговорност за постъпката си. Отрекох всичко… могат ли да ме осъдят и за това?

По закон не подлежа на накaзание за лъжесвидетелство, ако с това, че казвам истината ще улича себе си в престъпление. Това означава, че ако съм обвиняем по дело и отрека вината си, аз няма да съм извършил лъжесвидетелство и няма да понеса наказателна отговорност за това.

Важно! Естествено така по никакъв начин няма да се променен факта, че ако вината ми се докаже, ще трябва да изтърпя наказанието, предвидено за престъплението, поради което ме съдят.

Не искам да лъжесвидетелствам, но не бих искал и показанията ми да станат причина мой близък да отиде в затвор.

В този случай трябва да знам, че законът ми дава право сам да реша дали искам да свидетелствам за престъпление извършено от мой близък. Мога да откажа да дам показания срещу:

 • съпруга ми или човека, с когото живея във фактическо съпружеско съжителство
 • родителите ми
 • децата ми
 • братята и сестрите ми

Важно! Имам правото да откажа да свидетелствам и при условие, че с показанията си ще улича себе си в престъпление.

Какво ще стане с негодниците, които ме накараха да излъжа? Само аз ли ще бъда наказан?

Не, разбира се. Подстрекаването на някого към лъжесвидетелство се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация, а при условие, че подстреканите лица са две или повече – с до три години затвор.

Тези хора ще си получат заслуженото, а аз трябва да знам, че ако попадна в такава ситуация не бива да се подавам на заплахите им, защото ако чрез свидетелските ми показания възникне опасност за живота и здравето на мен и моите близки, аз имам право на защита като свидетел.

Непоправимо ли е това, което направих? Мога ли да променя лъжливите си свидетелски показания?

Да, мога. За щастие имам правото да оттегля своите фалшиви показания без да понеса наказателна отговорност за тях.

Важно! Трябва  да го направя преди присъдата или съдебното решение да са влезли в сила и преди срещу мен да е образувано наказателно производство за лъжесвидетелство. 

 • Източници

  Наказателен кодекс (НК):
  Чл. 290, ал. 1, 2 НК – относно това, какво е лъжесвидетелство;

  Чл. 290, ал. 1, 2 и чл. 290а НК – относно наказанието, предвидено за лъжесвидетелство;

  Чл. 292 ал.1, т.1, 2 НК – относно условията, при които не подлежа на наказание при лъжесвидетелство;

  Чл. 293 ал.1, 2 НК – относно наказанието за подстрекаване към лъжесвидетелство.

  Наказателно-процесуален кодекс (НПК):

  чл. 119 НПК – относно лицата, които могат да откажат свидетелстване;

  чл. 121, ал. 1 НПК – относно възможността за отказ от свидетелски показания.

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Свързани статии