Регистрация

Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Вход

Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш.

Забравена парола

Забравена парола? Въведи твоя имейл адрес. Ще изпратим линк за нова парола по имейл.

Нужен е профил, Трябва да си в своя профил, за да добавиш въпрос.

Връчват ми наказателно постановление. Искам да обжалвам. Какво да правя?

Автор:
Връчват ми наказателно постановление. Искам да обжалвам. Какво да правя?

Съставиха ми акт за административно нарушение, а няколко седмици по-късно получих известие, че е съставено и наказателно постановление, с което ми се налага административна санкция. Смятам, че в случая вината за нарушаване на правилата не е моя или че написаното в наказателното постановление не отговаря на действителността или че е нарушена процедурата за издаване на такива актове. В този случай мога да обжалвам наказателното постановление, като това обжалване няма как да влоши положението ми или да увеличи разходите ми. Това Право има за цел да ме запознае с реда и сроковете, при които мога да обжалвам наложената ми санкция.

Защо да плащаш глоби? Намери помощ и обжалвай на тази страница. Отнема 2 мин. да защитиш правата си пред КАТ! [Научи повече]

 

За оспорване на акт –  Съставиха ми акт. Какви са правата ми (защото самият акт също може да се обжалва – без да е необходимо заплащането на каквито и да е разноски по оспорването) или вж. статията Правата ми при проверка от Пътна полиция.

1. Ако не съм съгласен с постановлението, мога да го обжалвам в 7-дневен срок от датата, на която ми е връчено. Много важно е да не заплащам наложената ми глоба, ако имам намерение да я обжалвам. Това е излишна процедура, която би довела до усложняване на процеса при възстановяване на платената от мен сума в случай, че жалбата ми бъде уважена.

2. Подавам жалба в регистратурата на административнонаказателния орган, който ми е издал постановлението. Както във всеки друг случай, когато подавам жалба, молба или каквото и да е писмено изявление, не забравям да си поискам и входящ номер. Административнонаказателният орган служебно препраща жалбата ми в 7-дневен срок до съответния районен съд в района, където е констатирано нарушението (ако нарушението е извършено в чужбина, компетентен е Софийски районен съд). Прилага и съпроводително писмо към жалбата с доказателства в подкрепа на обжалваното постановление.

3.  Подавам жалба със следното съдържание само, когато актът, който обжалвам е незаконосъобразен. Основания за незаконосъобразност на административния акт:

  • липса на компетентност;
  • неспазване на установената форма;
  • съществено нарушение на административнопроизводствени правила;
  • противоречия с материалноправни разпоредби;
  • несъответствие с целта на закона.

Съдържание на жалбата:

Статията има за цел да очертае някои основни права и задължения, като няма претенции да бъде изчерпателна. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.

Рени Христова

Рени Христова

автор

Завършила „Право” в Нов български университет. Интересува се от европейско и международно право и права на човека. Членува в различни неправителствени организации, в част от които е и учредител. Организира семинари, обучения и се занимава с проектна дейност в сферата на гражданската активност, интеграцията на хора със специални нужди и доброволческата дейност. Обича работата с деца и често може да я видите с усмивка до уши, заобиколена от палави малчугани. Винаги е в движение с тефтер в ръка за да не забрави за някоя важна среща и да записва вдъхновяващи идеи.

Свързани статии