2016-02-06 Правата ми в действие

Правата ми в действие

“Правата ми в действие” демонстрира Правата (т.нар. от нас статии) от 12-те житейски категории на pravatami.bg в динамична и “жива среда”. Проектът се реализира от Сдружение “Департамент за правна култура” с финансовата подкрепа на Фондация “Америка за България”.


Доклад I: “Правата ми на работното място”

резюме

пълна версия

Доклад II: “Граждани и Администрация”

резюме

пълна версия

Доклад III: “Семейство и наследство”

резюме

пълна версия

Доклад IV: “Потребители”

резюме

пълна версия

Доклад V: “Правната страна на бизнеса”

резюме

пълна версия

Доклад VI: “Полиция и наказателно преследване”

резюме

пълна версия


Краткосрочна цел: да се извлече и анализира обратната връзка от последователите на pravatami.bg, да се направят количествени и качествени изводи във връзка с опита от правото в действие. Така ще има възможност за предизвикване на дискусии по определени проблеми и последващото им ефективно разрешаване.

Запознаването с основните права и задължения, представено не статично, а в своята динамика, ще доведе до ефективно отстояване на права от различни клонове на правото, но и до повишаване на правната култура в българското общество. Това е  дългосрочната цел на проекта.

Чрез “Правата ми в действие” ще се доразвие мисията на pravatami.bg. Екипът ще моделира и управлява отворена и безплатна онлайн платформа, която ще се утвърди като средище за практична и полезна правна информация, поднесена по един разбираем и лесно запомнящ се начин. Нещо повече – ще се превърне в място за споделяне на опит във връзка с всяко конкретно “Право”.

 

Фондация Америка за БългарияФондация „Америка за България” подпомага израстването и укрепването на динамична пазарна икономика и демократично общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния й потенциал на успешна и модерна европейска нация. Основана през 2008 година, фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от правителството на САЩ чрез Американската агенция за международно развитие. Грантовете, които фондация „Америка за България” предоставя, продължават отношенията на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България.

Вземи до -50% отстъпки от правни услуги, достъп до база данни с над 130 документа и бързо обслужване

Виж как10 правни курса,
които спестяват стотици левове