Независимо каква работа изпълнявам, винаги съществува вероятността да претърпя инцидент на работното си място. Всеки може да претърпи злополука, но не всяка претърпяна злополука може да  бъде квалифициране като трудова. За кого трудовата злополука поражда права ? ...