Правата ми са нарушени, искам справедливост и знам, че начинът за разрешаване на  спорове във всяка правова държава е производството пред съд. Възможно е обаче да се окаже, че съдът, към който трябва да се обърна, дори ...