2018-05-09 процедура | pravatami.bg

Регистрация на сдружение в частна полза (ЮЛНЦ) – как?

Имам идея за общественополезен проект, който ще спомогне развитието на обществото. Каква правно-организационна форма мога да използвам за правилната му реализация?...

Прочети

Пререгистрация на НПО (ЮЛНЦ). Как да пререгистрирам своето сдружение или фондация?

Управител съм на неправителствена организация – сдружение или фондация. Организацията е регистрирана преди време в местния окръжен съд. Сега разбирам, че...

Прочети

1 2 3 5

Правни курсове, които спестяват стотици левове.

Научи повече10 правни курса, които ти спестяват стотици левове