Ситуацията: Имам близък приятел, който знае, че в момента съм в затруднено положение и си търся работа. Той ми каза, че ми има доверие и би могъл да ме направи прокурист във фирмата си, т.е. аз да ...