Искам да си купя автомобил. Имам два варианта: да сключа с продавача окончателен договор за покупко-продажба; да сключа предварителен договор за покупко-продажба на МПС. Този вариант ще бъде разгледан по-подробно в следващите редове. Полезни документи: Договор за ...