В бизнеса съм отдавна и в моята фирма с времето се утвърдиха някои много добри практики, които водят до повишаване на производителността и по-ефективен мениджмънт на служителите. Беше изградена и сложна процедура за управление на отношенията с ...