Докато преглеждам кадастралната карта на имота си, установявам грешка – неправилно е нанесена границата между моя имот и този на съседа, в резултат на което част от моето дворно място не се намира във владението ми, а ...