Правото не е актуално, поради законодателни изменения. Предстои приемане на нови правила, които ще разкодираме скоро на pravatami.bg. Смяната на доставчик на електроенергия („ток“) е един от сравнително лесните начини за сериозно намаляване и планиране на разходите. ...