Поради приемането на нов Закон за обществените поръчки, информацията по-долу не е актуална. Новите правила за обществените поръчки разкодирахме на тази страница: https://pravatami.bg/17006 _____________________________________ Реших да участвам в процедура по възлагане на обществена поръчка. Дотук добре, но се ...