Искам да обезсиля нотариалния акт, който нарушава интересите ми. Не знам дали изобщо е възможно и ако е – имам ли право да го искам и кога? Как да защитя правните си интереси? Обезсилването на нотариален акт ...