Discy Latest Въпроса

Мога ли да закупя недостигащия ми за ранно пенсиониране учителски стаж и при какви условия? Възможно ли е това да стане за годините когато съм била ръководител на частна езикова школа и преподавател в нея?

Здравейте, През периода 1986 – 1991 имам четири години стаж като ученически организатор към Комсола, през които съм работила по организационно-възпитателната работа в две средни училища. Въпросът ми е : Защо тези години НОИ отказва да ми признае за педагогически ...