Discy Latest Въпроса

Здравейте, Обръщам към Вас с молба да разясним следната ситуация. А именно. Работодателя ми е издал заповед, с която се въвежда работно време на половин работен ден, което води до намаляване трудовото възнаграждение, както и осигурителният дохот. На пръв поглед всичко е ок. ...