Discy Latest Въпроса

Здравейте, ще се радвам ако ми отговорите на следния въпрос: В момента работя на трудов договор при брутно възнаграждение 1500 лв. и дължимите, от мен и работодателя, осигуровки и данък общ доход ги начислява и внася работодателя. При сключване още ...