Discy Latest Въпроса

Здравейте! Аз съм детска учителка и имам 36 години и 8 месеца осигурителен стаж, като на 7.10.2020 г. ще навърша 57 г. Какви са възможностите ми за ранно пенсиониране и какъв ще бъде размера на пенсията ми?