Discy Latest Въпроса

Здравейте! Ще започвам строеж на едноетажна къща 100 кв.м. На мястото, на което ще се строи, има стара масивна къща, 60 кв. м. , която ще се бута. Въпросът ми е дали е възможно да не се вади план за ...