Discy Latest Въпроса

Полагали се обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ на пенсионер, освободен дисциплинарно по чл.190, ал.3 от КТ

Полагали се обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ на пенсионер освобеден дисципленарно по чл.190, ал.3 от КТ