Discy Latest Въпроса

По какъв начин и ими ли изискване трудовият договор сключен с гражданин на трета страна да бъде регистриран в НАП и има ли изискване са срока да регистрирането , както е с български граждани? Благодаря