Discy Latest Въпроса

Работя в една фирма от 1 година договор на 6 часа ме осигурява но разбрах от по старите колеги, че шефа не дава отпуск за годината, които се полага даже и него изплаща ако си го поискаш те освобождава от ...