Discy Latest Въпроса

Здравейте! Бременна съм в третия месец но не от съпруга ми след една седмица се развеждаме по взаимно съгласие. Искам да попитам когато детето се роди може ли да се запише с имената на биологичния баща след, като вече имам ...