Discy Latest Въпроса

Привет, имам един интересн казус, който засяга близък за мен човек наречен “Х” работещ във фирма наречена “Z”. Човекът Х е спрян през работно време от ДАИ и му е съставен акт или ФИШ/АУАН/НП поради безотоговорност на фирмата Z за ...