Discy Latest Въпроса

Здравейте, в предварителния договор за покупко-продажба на апартамент в жилищна сграда статутът на земята, върху която е построена последната, е: “трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване”. В разрез ли е това със същестуващото ...

Здравейте, баща ми има 60% инвалиднсот от ТЕЛК вече 10 години. Оказва се, че наскоро са влезли в сила нови правила, и процентът беше намалент от 60 на 40. Това което се ползва като облекчения към момента е: безплатна годишна ...

Здравейте, Възможно ли е да се сключи граждански договор межуду физически лица и трябва ли този договор да бъде заверен от нотариус, или подписите на двете страни са напълно достатъчни? При деклаиране на приходите в НАП, трябва ли да се представи ...

Здравейте, Има няколко точки от трудов договор (длъжност програмист), за които не съм сигурен дали са в кофнкликт с евентуални фрийлланс проекти по граждански договор. Притенсяват ме 4 неща, зададени като въпроси под точките. *Служителят се задължава, за срока на действие ...

Привет, имам един интересн казус, който засяга близък за мен човек наречен “Х” работещ във фирма наречена “Z”. Човекът Х е спрян през работно време от ДАИ и му е съставен акт или ФИШ/АУАН/НП поради безотоговорност на фирмата Z за ...