Discy Latest Въпроса

Мога ли да подам молба за производство по несъстоятелност след изтичане на преклузивния тридесет дневен срок? Имам заповед за изпълнение, на която също изтече срокът. Имам ли право въпреки това да подам такава молба и има ли минимална сума на ...