1. Срокът от 30 дни, в който едноличният търговец е длъжен да пусне молба за производство по несъстоятелност.

    Срокът от 30 дни, в който едноличният търговец е длъжен да пусне молба за производство по несъстоятелност.

    See less
    • 0