Discy Latest Въпроса

Закупих фитнес уред от Англия, която вече е извън ЕС. В цената, която платих на продавача, беше включено ДДС. Сега, когато трябва да освободя уреда от митниците също ще трябва да платя ДДС. В такъв случай трябва ли продавачът да ...

Искам да закупя фитнес уред от Обединеното Кралство на стойност около 11 000 лева. Тъй като ще пристигне след 31.12.2020, ще трябва ли да го освободя лично от агенция митници, ще трябва да плащам мито и в какъв размер? Ще ...